УКРАЇНА

НОВОБУЗЬКА   МІСЬКА   РАДА    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

================================================================

 РІШЕННЯ

проект

 

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати  

земельного податку,

 податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки   на 2020 рік

 

              Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10, ст.265,п.266.2,п.266.2.2,п.266.4,підп.266.4.2 ст.266,  п.269.1 ст.269, п.270.1 ст.270, п.284.1 ст.284  Податкового кодексу України, Закону України «Про засади регуляторної політики  у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року №1160 –YI, враховуючи рекомендацію постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів від  30 жовтня 2019 р., міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:    

    

1.  Встановити на території Новобузької міської ради:

1.1 Пільги для фізичних та юридичних осіб, із сплати земельного податку, відповідно п.284.1 ст.284 Податкового кодексу України (згідно з додатком 1);

1.2 ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно підпункту 266.4.2 п.266.4 ст.266  Податкового кодексу України  (згідно з додатком  2);

2. Начальнику організаційного відділу міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.

3. Рішення набуває чинності з _01.01.2020  року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Новобузький міський голова                                                М.ЛАГОДІЄНКО