Державна підтримка агараріїв в період воєнного стану