Інформація

 щодо  виконання бюджету

Новобузької міської територіальної громади за січень-березень 2024 року

Додатки до виконання бюджету міської ради за січень - березень 2024 року

         За підсумками звітного періоду 2024 року до дохідної частини загального фонду бюджету Новобузької міської територіальної громади (з урахування трансфертів) надійшло 42034,177тис грн, або 129,6 відсотків до плану звітного періоду (на  9620,956тис грн більше ніж передбачено планом).

    Виконання планових показників за надходженнями податків і зборів по загальному фонду бюджету міської громади за січень-березень 2024 року складає 25521,444тис грн, або 161,3 відсотків до плану звітного періоду (на 9698,840тис грн. більше ніж передбачено розписом).

         Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального фонду бюджету громади за січень-березень 2024 року в порівнянні до минулого року, приріст надходжень до бюджету громади складає 39,9 відсотків, або більше на 7275,915тис грн.                     

         Основним дохідним джерелом загального фонду бюджету міської територіальної громади  є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага в загальному фонді бюджету у звітному періоді 2024 року складає 42,1 відсотків. Надійшло вищевказаного податку  за січень-березень п.р. 10732,805тис грн, або 133,4 відсотки до плану звітного періоду. В порівнянні до відповідного періоду минулого року більше на 632,696тис грн, або на 6,3 відсотків.

         Наступним з основних дохідних джерел, що забезпечує життєдіяльність територій міської громади є єдиний податок, питома вага в загальному фонді бюджету у звітному періоді 2024 року складає 31,9 відсотків. Надійшло вищевказаного податку  за січень-березень  п.р. 8146,634тис грн, або 205 відсотків до плану звітного періоду. В порівнянні до відповідного періоду минулого року більше на 4453,451тис грн, або у 2,2 рази.

         Внутрішні податки на товари та послуги займають у структурі надходжень громади 9,8 відсотків (акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (пальне) та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів). За січень-березень 2024 року до бюджету громади вищевказаних податків надійшло у сумі 2514,779тис грн, або 108,8 відсотків. В порівнянні до відповідного періоду минулого року більше на 778,809тис.грн, або на 17,7 відсотків.

        Податку на майно, який включає наступні податки: податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне від земельної ділянки; плату за землю (земельний податок  та орендна плата за землю) та транспортний податок, надійшло у січні-березні 2184,831тис грн, або 212 відсотків. В порівнянні до відповідного періоду минулого року більше на 814,118тис грн, або на 59,4 відсотків. Питома вага в загальному фонді бюджету у звітному періоді 2024 року складає 8,6 відсотків.

 

          До спеціального фонду бюджету громади за звітний період  2024 року надійшло податків і зборів  у сумі  9,512тис грн (без власних надходжень).

           Власних надходжень бюджетних установ надійшло до спеціального фонду 1379,803тис.грн.

 

     Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»  бюджету Новобузької міської територіальної громади визначено міжбюджетні трансферти, які передаються з державного бюджету, і які є складовою дохідної частини  бюджету громади 2024 року. Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету на січень-березень 2024 року становить, у тому числі:

базової дотації  –  5626,500тис грн, надійшло 100%  планового обсягу;

освітньої субвенції – 9789,300тис грн, надійшло 100 % планового обсягу.

 

Крім того, на підставі розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 №560-р «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік», бюджету Новобузької міської територіальної громади передбачено дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 325,200тис грн, яка надійшла  стовідсотково.

         Також, бюджету міської територіальної громади у січні-березні п.р. передбачено, зокрема:

          субвенцію з місцевого бюджету (обласного) на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 465,443тис грн, яка надійшла стовідсотково.

 Видаткова частина за січень-березень 2024 року виконана в сумі 34039,831тис грн (загальний фонд), що становить 83,5 відсотків планового показника звітного періоду.

           Станом на 01.04.2024 року кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами бюджету громади відсутня.   

 

 

 

 

 

 

 Проведена протягом січня-березня 2024 року робота всіх учасників бюджетного процесу дала можливість забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ (освіти, соціального захисту, культури та мистецтва, спорту) відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 – 7100грн) та обсягу наданих послуг жителям громади та внутрішньо переміщеним особам, своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, з метою недопущення простроченої кредиторської заборгованості; проведення в повному обсязі розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетними установами, з урахуванням дотримання режиму економії натуральних показників; послуги зв’язку, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

 

 

Перший заступник міського голови                    Олександр СЛАВІНСЬКИЙ

 

Світлана Дібрівна