Комунальна установа

 «Центр надання соціальних послуг»

 Новобузької міської ради

 

 

Юридична адреса: 55601, Україна  Миколаївська область,

 Баштанський район, місто Новий Буг, площа Свободи, 32.

Код ЄДРПОУ 43994858.

Електронна пошта: sotsposlugy.n.buh@gmail.com

 

Директор: Крамаренко Олена Олександівна.

Завідувач  відділення соціальної  допомоги  вдома: Пуга Олена Миколаївна.

Завідувач відділення комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю : Зверянська Алла Олександрівна.

Завідувач  відділення денного перебування: Місів’янцева Марія  Іванівна.

 

Особисті прийоми директора та завідувачів  кожного вівторка з 8.00 до 12.00, за потреби – невідкладно.

 

 

  1. В Центрі   функціонують:

відділення соціальної допомоги вдома (надання заходів, що проводяться за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня надавача соціальної послуги і полягають у наданні допомоги в самообслуговуванні особам, які частково або повністю втратили / не набули здатності до самообслуговування);

відділення комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю  (надання комплексу соціальних і реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних,  здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу);

відділення денного перебування (надання впродовж дня особам з інвалідністю, громадянам похилого віку, у яких немає медичних протипоказань для перебування в колективі, соціальних послуг денного перебування, соціальної адаптації та інших соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності).

- мобільна соціальна служба з надання послуг догляду вдома, паліативного догляду та натуральної допомоги (надання соціальних послуг догляду вдома, паліативнго догляду та натуральної допомоги людям похилого віку, людям з інвалідністю,людям з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності), які не здатні (або частково нездатні) до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги).

 

2. На надання соціальних послуг Центру згідно з державними стандартами соціальних послуг мають право особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема:

1. особи похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами;

2 особи з інвалідністю, у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду);

3. діти з інвалідністю від трьох років, та/або діти віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;

4. особи із захворюваннями, які не здатні (частково нездатні) до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги  до встановлення інвалідності;

5. особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

 

 

  3. Центр надає соціальні послуги передбачені законодавством:

1. Догляд вдома;

2. Інформування;

3. Консультування;

4. Соціальна адаптація ;

5. Денний догляд;

6. Денний догляд дітей з інвалідністю ;

7. Натуральна допомога.

 

4. Центр може надавати соціальні послуги отримувачам:

-  за рахунок бюджетних коштів;

-  з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;

- за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

 

1.) За рахунок бюджетних коштів (безоплатно) надавати соціальні послуги  отримувачам:

- незалежно від доходу отримувача соціальних послуг дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, особам, яким завдано шкоди пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією  - всі соціальні послуги;

- іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

- отримувачам соціальних послуг, крім зазначених в другому і третьому абзацах  цього підпункту, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб - всі соціальні послуги.

 

2.) з установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

 

3.) За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

- понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.