2019 рік

 рішення № 37 від 05.11.2019. сесії міської ради  про оголошення конкурсу на проект тексту та музики гімну міста Новий Буг

https://rada.info/upload/users_files/04056598/d0bb45e79ac6229295b692d4dfb21a19.doc

Положення про конкурс на проект  тексту та музики гімну міста Новий Буг

 

1. Основні положення

1.1. Конкурс на проект тексту та музики гімну м. Новий Буг проводиться згідно з правом територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області мати власну символіку (герб, прапор, гімн).

1.2. Метою конкурсу є визначення найкращого проекту мистецького твору – пісні - символу м. Новий Буг  (в умовах конкурсу текст та музика гімну м. Новий Буг).

 

2. Організація конкурсу

2.1. Організаційне забезпечення проведення конкурсу на проект тексту та музики гімну м. Новий Буг здійснює організаційний відділ Новобузької міської ради.

2.2. Переможців конкурсу визначає робоча група, склад якої затверджується постійною комісією міської ради.

2.3. Рішення робочої групи є підставою для затвердження міською радою тексту та музики гімну м. Новий Буг, порядку його використання.

2.4. Фінансування витрат на проведення конкурсу проводиться за рахунок місцевого бюджету.

 

3. Умови конкурсу

3.1. Конкурс відкритий, у ньому мають право брати участь усі бажаючі.

3.2. Конкурсні проекти тексту та музики гімну м. Новий Буг повинні відображати історичні корені, спрямованість виробничої діяльності та традицій міста.

3.3. Для участі у конкурсі необхідно подати:

- текст гімну в друкованому вигляді;

- музику гімну в друкованому вигляді та на електронних носіях (дисках, флешках);

- обґрунтування.

Матеріали на конкурс подаються під девізом або шифром.

До конкурсних проектів обов'язково додаються заклеєні конверт з відомостями про автора або авторів: прізвище, ім'я та по батькові, адреса, інформація щодо зазначення процентного співвідношення розподілу премії між членами авторського колективу. На конверті необхідно вказати девіз (шифр), за яким подано проект.

3.5. Члени робочої групи не мають права консультувати учасників конкурсних проектів.

3.6. Усі проектні матеріали подаються до 5 лютого 2020 року за адресою: м. Новий Буг, площа Свободи, 42, міська рада, каб. №4.

3.7. Подані проекти проходять реєстрацію та приймаються на зберігання.

Після закінчення конкурсу всі проекти передаються за актом на постійне зберігання до Новобузького краєзнавчого музею.

3.8. Після надходження проектів тексту та музики гімну м. Новий Буг вони повинні бути оприлюднені в термін до 15 лютого 2020 року в районній газеті «Вперед», та на сайті Новобузької міської ради для їх оцінювання жителями міста.

 

4. Критерії оцінювання

4.1. Відповідність тексту і музики тематиці конкурсу.

4.2. Музика повинна мати урочистий, життєстверджуючий, патріотичний характер.

4.3. Поетичний текст повинен оспівувати любов до рідного міста, відображати історичні події, культурні та трудові традиції Новобужжя, мати інформацію про визначні місця міста.

5. Підсумки конкурсу

5.1. Робоча група:

- оцінює якість проектів та приймає рішення щодо визначення переможця;

- розглядає заяви щодо порушення правил проведення конкурсу.

5.2. Робоча група при визначені переможця проекту тексту та музики гімну м. Новий Буг враховує думку мешканців міста. Після визначення найкращого проекту тексту та музики гімну м. Новий Буг, він оприлюднюється в засобах масової інформації.

5.3. Рішення приймається більшістю голосів від загального складу робочої групи.

5.4. Підсумки конкурсу підбиваються не пізніше  20 лютого 2020 року.

5.5. Результати конкурсу оформляються протоколом засідання робочої групи та оголошуються у засобах масової інформації у триденний термін з моменту підписання протоколу засідання.

5.6. За підсумками конкурсу присуджується премія за найкращий проект тексту та музики гімну м. Новий Буг.

5.7. Після виплати винагороди автору (авторам), затверджений проект конкурсу стає спільною власністю м. Новий Буг.

 

                        Секретар міської ради                                                         С.А. Сотсков