2023 рік - 

                     Новобузька міська рада повідомляє!

             Декларування доходів – це конституційний обов`язок громадянина перед державою та суспільством. Саме від платника податків залежить економічна стабільність нашої громади.

       Незважаючи на напружену ситуацію в країні більшість громадян  розуміють важливість поповнення бюджетів територіальних громад за рахунок  успішного проведення кампанії Декларування. Адже суми податку на доходи фізичних осіб надходять у ту громаду, де проживає громадянин, який подав декларацію, задекларував свої доходи та сплатив податки. Завдяки цьому є фінансування для закладів дошкільної освіти,  школи, соціального захисту, лікарень,  для мешканців громади  надання освітніх, культурних та лікувальних послуг.

   Отже, декларування доходів – це додаткове джерело наповнення місцевого бюджету. Один мудрець сказав: "Людина, яка приховує свої доходи, ховає їх не від держави, а сама від себе та статку своїх нащадків". Творцями свого самодостатнього майбутнього є ми самі – ось визначальна та головна ідея декларування доходів.

      Особливо, звертаємо увагу громадян, які самостійно займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції на земельних частках (паях). Адже, у разі, якщо власник земельної ділянки не здав її в оренду згідно чинного законодавства та відповідно не сплатив належні суми податку, повинен подати за результатами минулого року декларацію про майновий стан та доходи.  На жаль, існують непоодинокі випадки, коли громадяни уникають оподаткування, тим самим обкрадаючи місцевий бюджет та позбавляючи мешканців громади поліпшення якості надання освітніх, культурних та лікувальних послуг.

    В об’єднаних територіальних громадах,  і в державі,  загалом,  розуміють проблему оподаткування саме цієї категорії громадян. Тому, завдяки Закону України від 30.11.2021 №1914-IX запроваджено мінімальне податкове зобов’язання (далі – МПЗ), що забезпечить справедливість в оподаткуванні власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Згідно із Законом, перший період нарахування МПЗ - 2022 рік. Тобто МПЗ буде нараховуватися у 2023 році за 2022 рік.

      01.01.2023 введено в дію нову форму податкової декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2022 № 143 “Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.06.2022 за № 593/37929.
       Відповідно до підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 Кодексу податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Податкового кодексу.
Пунктом 49.20 статті 49 Податкового кодексу передбачено, що якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський)            день. що настає за вихідним або святковим днем.

 

 

 

     НОВОБУЗЬКА МІСЬКА РАДА  повідомляє, що з 01 січня 2021 року розпочалася кампанія  декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річні податкові декларації про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, від отриманих доходів протягом 2020 року, зокрема, доходів  громадян отриманих від самостійного   обробітку земельних   ділянок (паів),  у тому числі продаж сількогосподарської продукціїОДНООСІБНИКИ.

 

Статтею 67 Конституції встановлено, що кожен громадянин зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом і щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларацію про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

 

 Так, платник податків може обрати зручний для себе спосіб подання податкової декларації про майновий стан і доходи:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

При надсиланні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися електронним сервісом в «Електронному кабінеті»

 Граничні строки подання декларації про майновий стан і доходи:

- для громадян, які зобов’язані подати податкову декларацію – до 01 травня року, що настає за звітним. Граничний термін подання декларації за звітний (податковий) 2020 рік – 30 квітня 2021 року;

- у разі надсилання декларації поштою необхідно здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання декларації,  а при поданні декларації в електронній формі – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

Наслідки несвоєчасного подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Звертаємо увагу, що несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п. 120.1 ст. 120 ПКУ). Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

  Звертаємо увагу, що згідно з п.п. 47.1.2. п. 47.1 ст. 47 ПКУ відповідальність за складання податкової звітності несуть фізичні особи – платники податків та їх законні чи уповноваженні представники у випадках, передбачених законом.

     Порядок декларування доходів, одержаних фізичними особами, регулюється нормами ПКУ, відповідно до норм якого подавати Декларації зобов’язані і одноосібники, які самостійно обробляють власні земельні ділянки (паї) загальною площею понад 2 гектари та отримують доходи від продажу сільськогосподарської продукції (п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).

          Доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на власних земельних ділянках площею понад 2 гектари, та доходи від надання власних земельних ділянок в оренду іншій фізичній особі, підлягають оподаткуванню ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

   Самостійно сплатити узгоджені податкові зобов’язання платники ПДФО зобов’язані до 01 серпня року,  що настає за звітним.

    Варто відзначити, що власники земельних часток (паїв), які самостійно обробляють свої ділянки, вирощують на них сільськогосподарську продукцію, реалізовують її, тобто є учасниками товарного сільськогосподарського виробництва (не будучи при цьому зареєстрованими суб’єктами господарювання або фізичними особами – підприємцями, або фермерськими господарствами) не є соціально захищеними.

   Працюючи роками на своїй землі та не сплачуючи єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, селяни – одноосібники не формують свій трудовий стаж і тим самим позбавляють себе соціальних гарантій на випадок тимчасової втрати працездатності, пенсійного забезпечення тощо.

    Зростання благополуччя жителів кожного населеного пункту та держави в цілому залежить від рівня наповнення як місцевих бюджетів, так і державного.  Щоб зробити Україну кращою,  необхідно працювати і сплачувати податки. Щоб будувати якісні дороги, розвивати сучасну інфраструктуру необхідні кошти,  які  отримуються  саме від платників податків.  Всі,  у тому числі,  хто працює на землі і отримує від цього прибутки, повинні виконати свій обов'язок та сплатити податки, що визначені чинним законодавством.

 

СПЛАЧУВАТИ ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА РАХУНОК НОВОБУЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

   Новобузька міська рада

Отримувач:

Миколаїв.ГУК/тг м.Новий Буг/11010500

Код отримувача : 37992030

Банк отримувача: Казначейство України(ел. адм. подат.)

р/рахунок : UA068999980333159341000014436

Призначення :Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування