0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління

0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0112144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0113105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

0113121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

0113124 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих слуужб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0116030 Організація благоустрою населених пунктів

0117310 Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства

0117330 Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності

0117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0117540 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0117650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

0117670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

0117680 Членські внески до асоціацій місцевого самоврядування

0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

0118745 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету