Компенсація фізичним особам,

які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Компенсація за догляд призначається фізичній особі, які надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:

 • особами з інвалідністю 1 групи;

 • дітьми з інвалідністю;

 • громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

 • невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

 • хворим дітям, яким не встановлено інвалідність.

Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу з розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги. 

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного  сукупного доходу сім’ї затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020р. №419.

Для отримання компенсації фізична особа, яка надає соціальні послуги подає  до управління соціального захисту такі  документи:

 • заяву про надання компенсації;

 • заяву про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

 • копію паспорту;

 • копію ідентифікаційного коду;

 • декларацію про доходи та майновий стан;

 • копію акта огляду медико – соціальною експертною комісією;

 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб,які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

 • довідка про захворювання дитини видану лікарсько – консультативною комісією лікувально – профілактичного закладу в порядку та за формою,встановленою МОЗ;

 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі ( для опікунів або  піклувальників).

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» передбачено надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років.

При цьому особам з інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю, які втратили одного із батьків та мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», ці виплати призначаються одночасно.

З 01 січня 2017 року відповідно до частини п’ятої статті 3 вищезазначеного закону, одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

Розміри державної соціальної допомоги

 

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

- особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд:

 

з 01.01.2026589,80 грн.

з 01.07.20226906,90 грн.

з 01.12.20227131,10 грн.

 

- особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд:

 

з 01.01.20223868,00 грн.

з 01.07.20224054,00 грн.

з 01.12.20224186,00 грн.

 

- особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи:

 

з 01.01.20221934,00 грн.

з 01.07.20222027,00 грн.

з 01.12.20222093,00 грн.

 

- особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи:

 

з 01.01.20221934,00 грн.

з 01.07.2022 – 2027,00 грн.

з 01.12.20222093,00 грн.

 

- на дітей з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А з надбавкою на догляд:

 

з 01.01.20225553,80 грн.

з 01.07.20225820,90 грн.

з 01.12.20226009,10 грн.

 

- на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд:

 

з 01.01.20212403,80 грн.

з 01.07.20212519,40 грн.

з 01.12.20212601,10 грн.

 

- на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А з надбавкою на догляд:

 

з 01.01.20226589,80 грн.

з 01.07.20226906,90 грн.

з 01.12.20227131,10 грн.

 

- на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд:

 

з 01.01.20222662,80 грн.

з 01.07.20222790,90 грн.

з 01.12.20222881,60 грн.

 

Державна допомога

малозабезпеченим сім’ям

 

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.

 

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги встановлений у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних демографічних і соціальних груп населення:

 

 • для працездатних осіб – 45 %;

 • для дітей      -130%

 • для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 %.

 

Максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів малозабезпеченої  сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців.

Шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

 

Розміри допомоги обчислюються,

виходячи із прожиткових мінімумів:

 

з 01.01.2022

для дітей віком до 6 років2100 грн.

для дітей віком від 6 до 18 років2618 грн.

для працездатних осіб2481 грн.

для осіб, які втратили працездатність1934 грн.

 

з 01.07.2022

для дітей віком до 6 років2201 грн.

для дітей віком від 6 до 18 років2744 грн.

для працездатних осіб2600 грн.

для осіб, які втратили працездатність2027 грн.

 

з 01.12.2022

для дітей віком до 6 років2272 грн.

для дітей віком від 6 до 18 років2833 грн.

для працездатних осіб2684 грн.

для осіб, які втратили працездатність2093 грн.

Державні допомоги у 2022 році

 

Допомога по вагітності та пологам:

з 01.01.2022620,25 грн.

з 01.07.2022650,00 грн.

з 01.12.2022671,00 грн.

 

Допомога при народженні дитини41280,00 грн.:

одноразова виплата – 10320,00 грн.

щомісячна виплата – 860,00 грн.

Допомога на дітей одиноким матерям:

 

(надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців,що становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям)

 

з 01.01.2022:

на дітей віком до 6 років2100,00 грн.

на дітей віком від 6 до 18 років2618,00 грн.

на дітей віком від 18 до 23 років2481,00 грн.

з 01.07.2022:

на дітей віком до 6 років2201,00 грн.

на дітей віком від 6 до 18 років2744,00 грн.

на дітей віком від 18 до 23 років – 2600,00 грн.

з 01.12.2022:

на дітей віком до 6 років2272,00 грн.

на дітей віком від 6 до 18 років2833,00 грн.

на дітей віком від 18 до 23 років – 2684,00 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

 

з 01.01.2022:

на дітей віком до 6 років5250,00 грн.

на дітей віком від 6 до 18 років6545,00 грн.

з 01.07.2022:

на дітей віком до 6 років5502,50 грн.

на дітей віком від 6 до 18 років6860,00 грн.

з 01.12.2022:

на дітей віком до 6 років5680,00 грн.

на дітей віком від 6 до 18 років7082,00 грн.

 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів: 

 

(надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, що становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів)

з 01.01.2022:

на дітей віком до 6 років1050,00 грн.

на дітей віком від 6 до 18 років1309,00 грн.

з 01.07.2022:

на дітей віком до 6 років 1100,00 грн.

на дітей віком від 6 до 18 років1372,00 грн.

з 01.12.2022:

на дітей віком до 6 років1136,00 грн.

на дітей віком від 6 до 18 років1416,00 грн.

Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

 

з 01.01.2022:

на дітей віком до 6 років5250,00 грн.

на дітей віком від 6 до 18 років6545,00 грн.

на дітей віком від 18 до 23 років6202,50 грн.

 

з 01.07.2022:

на дітей віком до 6 років5502,50 грн.

на дітей віком від 6 до 18 років6860,0 грн.

на дітей віком від 18 до 23 років6500,00 грн.

 

з 01.12.2022:

на дітей віком до 6 років5680,00 грн.

на дітей віком від 6 до 18 років7082,50 грн.

на дітей віком від 18 до 23 років6710,00 грн.

 

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу:

 

з 01.01.20222393,00 грн.

з 01.07.20222508,00 грн.

з 01.12.20222589,00 грн.

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України

на 2022 рік

(від 02 грудня 2021 року № 1927-IX)

Витяг

 

Стаття 8. Установити у 2021 році мінімальну заробітну плату:

 

у місячному розмірі:

з 1 січня - 6500 гривень

                    з 1 жовтня -6700 гривень  

у погодинному розмірі:

з 1 січня  39,26 гривні

з 1 грудня40,46 гривні

  

 

Телефонний довідник

управління соціального захисту населення Баштанської райдержадміністрації

 

Начальник управління:                   (05158) 2 64 34 Якимчук Ніна Іванівна

                         моб. 096 140 85 76

 

Приймальня:                                     (05158) 2 74 54

Заступник начальника

управління, начальник

відділу призначення та

виплати державних

соціальних допомог,

пільг та субсидій                      (05158) 2 70 27 Юхименко Тетяна Миколаївна  

 

- Відділ призначення та

виплати державних

соціальних допомог,

пільг та субсидій №1

м. Баштанка                                        (05158) 2 76 54

відділ №2

смт. Березнегувате:                            (05168) 9 14 61

відділ №3

смт. Казанка:                                       (05164) 2 17 11

відділ №4

м. Новий Буг:                                      (05151) 9 16 09 

відділ №5

м.Снігурівка:                                       (05162) 2 13 18

 

Відділ автоматизованої

обробки інформації та

контролю за призначенням

соціальних виплат (виплата):          (05158) 2 76 30

 

Відділ соціальної підтримки

сім’ї, пільгової категорії громадян,

осіб з інвалідністю та координації

надання соціальних послуг:             (05158) 2 74 54

 

Телефон гарячої лінії

управління:                                          (05158) 2 74 54