ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

1. Забезпечення   реалізації  державної   політики   у   сфері   житлово-комунального господарства на території Новобузької міської ради;

2. Організація виконання державних програм, розроблення міських програм у сфері житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів програм соціально-економічного господарства щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та благоустрою на території міста та населених пунктів міської ради;

3. Здійснення реєстрації та ведення квартирного обліку.

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

1. Бере участь у підготовці матеріалів, пов'язаних з розробкою проектів рішень сесій та виконавчого комітету, висновків і рекомендацій постійних комісій ради, готує проекти рішень сесій та виконавчого комітету, розпоряджень голови міської  ради, комплексних і цільових програм з питань, що належать до компетенції відділу.

2. Забезпечує виконання рішень сесій та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, надання допомоги депутатам у реалізації ними своїх повноважень з питань, що належать до компетенції відділу;

3. Співпрацює з підприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг населенню міської ради, проектувальними та будівельними організаціями;

4. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства, розвитку інфраструктури незалежно від форм власності;

5. Аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги
житлово-комунального господарства  та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством  порядку;

6. Сприяє  прискоренню  передачі відомчого житлового фонду у власність територіальної громади;

7. 3абезпечує відповідно до чинного законодавства облік житлового фонду, що перебуває у комунальній власності міста, в тому числі, ветхого (аварійного) та непридатного до проживання;

8. Готує матеріали, проекти рішень виконавчого комітету по питанню передачі на утримання та обслуговування житлових будинків комунальної власності;

9. Готує матеріали та проекти рішень виконавчого комітету по виведенню квартир з житлового фонду міста;

10. Спрямовує роботи служб на благоустрій міста, ремонт та утримання прибудинкових територій, озеленення та санітарне очищення;

11. Бере участь в обговоренні проектів благоустрою об'єктів та елементів благоустрою міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм, власності.

12. Здійснює інвентаризацію та облік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста.

13. Проводить підготовчі роботи щодо викупу комунального майна.

14. Вживає заходів щодо прискорення передачі об'єктів житлового господарства, що перебувають у повному господарському віданні або в оперативному управлінні державних підприємств, установ та організацій у комунальну власність.

15. Здійснює підготовку та видачу дозволів на знесення деревонасаджень у встановленому порядку.

16. Здійснює підготовку та видачу дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видача дублікатів, анулювання дозволів (на виконання земляних робіт)   

17. Забезпечує дотримання порядку надання та зміни адрес об’єктам нерухомості на території Новобузької міської ради, який спрямований на впорядкування нумерації об’єктів нерухомості;

18. Здійснює, відповідно до законодавства, контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями  житлово-комунального господарства;

19. Забезпечує укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста, з метою забезпечення комплексної забудови міста всіма суб’єктами містобудівної діяльності;

20. Веде облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, вносить пропозиції по розподілу на надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності;

21. Видає громадянам будинкові книги на новозбудоване житло, видача нової будинкової книги взамін зіпсованої або втраченої чи яка закінчилася;

22. Проводить видачу актів обстеження житлово – побутових умов громадян та акти обстеження фактичного проживання або не проживання;

23. Готує пропозиції з питань будівництва та розвитку інфраструктури, подає їх на розгляд міській раді;

24. Розглядає скарги, звернення і заяви, а також здійснює прийом громадян, що відноситься до компетенції відділу.