Оприлюднення інформації

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VIпокликаний реалізовувати права кожного громадянина на доступ до публічної інформації.

Надання публічної інформації виконавчим комітетом Новобузької міської ради здійснюється на підставі запиту на інформацію.

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:

 • 1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
 • 2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
 • 3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
 • 4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
 • 5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;
 • 6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
 • 7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
 • 8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
 • 9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • 10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
 • 11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:
  • їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
  • прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом; 
   розклад роботи та графік прийому громадян;
  • вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
  • перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
  • перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та рганізацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;
  • порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
  • систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;
 • 12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений 
  законом.

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.