Зразок бланка заяви                                                      Додаток №1                                     

 

                                                                                                                            Новобузькому міському голові

Лагодієнко М.О.

______________________________

______________________________

______________________________

 

                          (вказати повністю

                                                                                                             ПІБ, адреса, телефон заявника)

 

ЗАЯВА

про видачу будинкової книги

 

Прошу видати мені будинкову книгу на ___________________________________________________________________________________

(вказати житловий об’єкт: будинок, квартира тощо)

 

за адресою: ___________________________________________________________________________________,

                  (повна адреса житла)

що належить мені на праві власності на підставі_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

                              (вказати реквізити правовстановлюючого документу на житло)

у зв’язку із ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 (введенням в експлуатацію новозбудованого будинку; втратою, псуванням чи закінченням  будинкової книги тощо – вказати причину)

У ________________________________________________ зареєстровані наступні особи:

                    (вказати житловий об’єкт: будинок, квартира тощо)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я надаю згоду на використання моїх персональних даних.

Я несу повну відповідальність за достовірність вказаної мною в цій заяві інформації.

 

Додаток: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                   (вказати перелік документів, що додаються до заяви)

 

_________________                                                                     __________________  

           (дата)                                                                                       (підпис заявника)