Пробаційні програми - шлях до виправлення

Відповідно до Закону України «Про пробацію» передбачено такий інструмент роботи із засудженими як пробаційні програми, які призначаються за рішенням суду особі, звільненій від відбування покарання з випробуванням та передбачає комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити (програми психологічної корекції та програми соціальної адаптації, спрямовані на усунення негативних факторів, що впливали та можуть в подальшому впливати на поведінку правопорушника).

  На підставі частини 2 статті 76 Кримінального кодексу України, на особу звільнену від відбування покарання з випробуванням судом може бути покладений обов’язок виконання заходів, передбачених пробаційною програмою.

            Пробаційна програма – це система занять, які проводяться за визначеним графіком і мають на меті корекцію поведінки, яка суперечить прийнятим у суспільстві (громаді) нормам, а також формування соціально сприятливих змін особистості.

Відповідними наказами Міністерства юстиції України затверджено чотири пробаційні програми для повнолітніх і чотири для неповнолітніх суб’єктів пробації:

  • «ЗМІНА ПРОКРИМІНАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ»
  • «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН»
  • «ПОДОЛАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ»
  • «ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК»

          Метою реалізації пробаційних програм є виправлення суб′єктів пробації, звільнених від відбування покарання з випробуванням та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Протягом першого кварталу 2023 року до Баштанського районного сектору №1 філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях надійшло на виконання 4 судові рішення стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, на яких судом покладено обовʼязок виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Так, 21 березня 2023 року психологом сектору ювенальної пробації міста Миколаєва Ларисою Польгуй та провідним інспектором Баштанського районного сектору №1 філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях Інною Дирдою було проведено перше заняття із суб’єктом пробації з циклу занять пробаційної програми «Зміна прокримінального мислення» на тему «Твоє життя починається з тебе». Мета  програми: досягти позитивних змін у поведінці суб’єкта пробації  шляхом розвитку та підтримки в нього навичок конструктивного та критичного мислення, формування навичок планування та постановки цілей, а також сприяння розвитку співпраці у взаєминах з оточенням та соціально прийнятних норм поведінки. В ході роботи, клієнта ознайомлено зі складовими, необхідними для успішного керування своїм життям, які сприятимуть усвідомленню власних цінностей у різних сферах життя та побудові просоціальних орієнтирів-цінностей.

 

Баштанський районний сектор №1

філії Державної установи «Центр пробації»

в Миколаївській, Донецькій, Луганській

та Херсонській областяхм