Інформаційна картка адміністративної послуги виправлення технічної помилки у 

відомостях з державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення

_____________________________________________________________________________________________________________________

Відповідно до законодавства України, з 01.01.2022 року змінюється розмір адміністративного збору за реєстрацію місця проживання, декларування місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання:

За декларування/реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого Законом строку– 37.22 грн.

 

За декларування місця проживання/реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку – 62.03 грн.

 

За зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання/зміну місця проживання37.22 грн.

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга (станом на 01.01.2022р.-2481грн.).

_____________________________________________________________________________________

Рішення від 21 грудня 2021 року № 377 "Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Новобузької міської ради"

 

Додаток 1 до рішення377 ХІІІ сесії 

VIII скликання 

від 21 грудня 2021 року

 

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВІДДІЛ «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ» НОВОБУЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

№ з/п

Код послуги відповідно до Гіду з державних послуг

 

Код послуг

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративних послуг

 

  1. Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб

1

00034

01-01

Реєстрація місця проживання

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

Закон України «Про  надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

2

01217

01-02

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

 

3

01054

01-03

Зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років

 

4

00040

01-04

Реєстрація місця перебування

 

5

00037

01-05

Зняття з реєстрації місця проживання

 

6

00038

01-06

Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

 

7

00039

01-07

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

 

8

00029

01-08

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

 

 

  1. Реєстрація прав та обтяжень на нерухоме майно

9

00041

02-01

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

10

00042

02-02

Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового права на нерухоме майно

 

11

00048

02-03

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

 

12

00049

02-04

 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

 

13

00046

02-05

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

14

00043

02-06

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за рішенням суду)

 

15

00047

02-07

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

16

01174

02-08

Заборона вчинення реєстраційних дій

 

 

  1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

19

00050

03-01

Державна реєстрація створення  юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації).

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

20

00054

03-02

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організаці).

 

 

21

00057

03-03

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування та релігійної оранізації).

 

22

00056

03-04

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування та релігійної організації)

 

23

00052

03-05

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім громадського формування та релігійної організації).

 

24

00058

03-06

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації).

 

25

00073

03-07

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації).

 

26

00083

03-08

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації та релігійної організації).

 

27

00094

03-09

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

28

00097

03-10

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування та релігійної організації)

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

29

00100

03-11

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування та релігійної організації)

30

00087

03-12

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

31

00090

03-13

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

32

00092

03-14

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

33

00106

03-15

Державна реєстрація фізичної особи - підприємцем

34

00109

03-16

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

35

00108

03-17

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

36

00107

03-18

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

37

00234

03-19

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

38

01179

03-20

Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань

 

39

00683

03-21

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

 

  1. Громадські формування

40

00051

04-01

Державна реєстрація створення громадського об’єднання

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

41

00077

04-02

Державна реєстрація рішення про припинення громадського обєднання

42

00084

04-03

Державнаеєстраціяішення про відмінуішення про припиненняромадського обєднання

43

00086

04-04

Державн ареєстрація рішення про виділг ромадського об’єднання

44

00055

04-05

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання , що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

45

00089

04-06

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

46

00091

04-07

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

47

00095

04-08

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії зреорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання

48

00098

04-09

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації

49

00102

04-10

Державна реєстрація припинення громадського об'єднанн обєднання  в результаті його реорганізації

50

00093

04-11

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського обєднання

51

00053

04-12

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання  зареєстроване до 1 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

                                                  5.Ведення Державного земельного кадастру, землеустрій та оцінка земель

52

00069

05-01

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

53

00070

 

05-02

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

54

00072

 

05-03

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

55

00074

05-04

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу

56

00078

05-05

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

57

00079

05-06

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією  з видачею витягу

58

00080

05-07

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

59

00081

 

05-08

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру не з вини  органу, що здійснює його ведення

60

00068

05-09

Видача витягу з технічної документації про нормативну-грошову оцінку земельної ділянки

Закон України “Про оцінку земель

61

00064

 

05-10

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

Земельний кодекс України

62

00060

05-11

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

63

00060

05-12

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 року

64

00035

05-13

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

65

00059

05-14

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

66

00063

05-15

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

67

01254

05-16

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі

68

00065

 

05-17

Видача  довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

69

00061

05-18

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

70

00062

 

05-19

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастру кадастрової карти (плану)

  1. Питання державної реєстрації актів цивільного стану громадян

71

00030

06-01

Державна реєстрація народження дитини та її походження

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

 

72

00031

06-02

Державна реєстрація шлюбу

73

00033

 

06-03

Державна реєстрація смерті

                                                        7.Виробництво та обіг окремих видів продукції

74

00654

07-01

Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності

на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

75

00163

07-02

Видача експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

76

01401

07-03

Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності

77

01400

07-04

Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку

78

01399

07-05

Державна реєстрація потужностей операторів ринку

79

01611

07-06

Затвердження експортної потужності

80

01454

07-07

Реєстрація пасіки

Закон України “Про бджільництво

8.Питання охорони праці

81

01618

08-01

Реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки

 

 

 

Додаток 2 до рішення № _________ сесії 

VIII скликання 

від ___грудня 2021 року

 

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВІДДАЛЕНІ РОБОЧІ МІСЦЯ ВІДДІЛУ «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ» НОВОБУЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

№ з/п

Код послуги відповідно до Гіду з державних послуг

 

Код послуг

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративних послуг

 

  1. Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб

1

00034

01-01

Реєстрація місця проживання

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

2

01217

01-02

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

 

3

01054

01-03

Зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років

 

4

00040

01-04

Реєстрація місця перебування

 

5

00037

01-05

Зняття з реєстрації місця проживання

 

6

00038

01-06

Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

 

7

00039

01-07

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

 

8

00029

01-08

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої