Паспорта бюджетних програм місцевого бюджету відділу соціального захисту населення на 2022 рік

 

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління

0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0116030 Організація благоустрою населених пунктів

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1010160 Керівництво і управління у віповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

1014060 Забезпечення діяльності палаців та будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0116030 Організація благоустрою населених пунктів

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки