Відділ організаційно – кадрової роботи та контролю.

 • структура відділу:

начальник відділу;

спеціаліст з юридичних питань;

спеціаліст 1 категорії;

спеціаліст 1 категорії з кадрових питань;

спеціаліст 1 категорії по контролю та діловодству.

 

 • Вакансія: спеціаліст 1 категорії з кадрових питань

Телефон: 9-18-01

Запитів на інформацію надійшло за 2020 рік 12, надано відповідей 12.

 

Основні завдання відділу:

 • Організаційне забезпечення діяльності міської ради;
 • Узагальнення пропозицій щодо планування роботи виконавчих органів ради, здійснення контролю за виконанням розпорядчих та нормативних актів;
 • Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань трудового законодавства у виконавчих органах міської ради;
 • Документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Забезпечує підготовку матеріалів, що виносяться на розгляд сесії міської ради, вчасно доводить їх до відома депутатів;
 • Здійснює організаційне забезпечення діяльності постійних комісій ради;
 • Забезпечує підготовку розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, протоколів засідань сесії міської ради, засідань постійних депутатських комісій, їх належне оформлення та зберігання;
 • Забезпечує організаційну підготовку нарад, громадських слухань під час головуванням міського голови, його заступників;
 • Здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів в міській раді;
 • Забезпечує оформлення та зберігання документів щодо особового складу працівників виконавчих органів ради;
 • Представляє в установленому законодавством порядку інтереси міської радив судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
 • Забезпечує організацію діловодства у міській раді;
 • Забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ що підлягають передачі в державний архів.