Пам’ятка                                                                 

щодо декларування отриманих доходів ,зокрема, доходів  громадян отриманих від самостійного   обробітку земельних   ділянок (паів), у тому числі продаж сількогосподарської продукції ( ОДНООСІБНИКИ), це одне із джерел надходження податку на доходи фізичних осіб.

 

Ст. 67 Конституції України, встановлено, що кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Подання декларації громадян – це не лише конституційний обов’язок кожного, а й можливість покращити стан місцевих бюджетів, соціально-культурний розвиток громади та добробут самих громадян.

Фото без опису

Доходи, відповідно до пп. 14.1.54  ст. 14 ПКУ, це будь-який дохід, отриманий резидентами та нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України.

Відповідно пп.163.1.1 п.163.1 ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування платників податку на доходи фізичних осіб є загальний місячний (річний) оподаткований дохід.

База оподаткування визначається відповідно до ст. 164 ПКУ та згідно п.164.1 ст. 164 визначено, що базою оподаткування дохід – будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Згідно п.164.3 ст. 164 ПКУ при визначені бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і не грошовій формі.

Не включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу та не надають до податкової декларації про майновий стан згідно п.п. 165.1.24 ст. 165 ПКУ громадяни, які отримали доход від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена,зібрана, оброблена та перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках сукупний дохід розмір яких не перевищує 2 гектари. Якщо розмір земельних ділянок, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Ставка податку встановлена, згідно п.167.1 ст.167 ПКУ  в 2019 році – у розмірі 18 відсотків бази оподаткування.

 

Таким чином, доходи отримані громадянами від самостійного обробітку земельних ділянок (паїв), розмір, яких перевищує 2 гектари, мають бути задекларовані та оподатковуватися за ставкою 18%.

 

Нагадуємо, що подавати декларацію про майновий стан і доходи та декларувати отримані протягом року доходи необхідно до 1 травня.2020 р.»