ШАНОВНІ ДЕПУТАТИ!!!!

 

18 березня 2021 року набув чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» №1258-IX,прийнятий 19 лютого 2021 року Верховною Радою України.

Раніше, відповідно до попередньої редакції статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті ради могли брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядалося питання, щодо якого у них виникав конфлікт інтересів.

Фото без опису

Натомість згідно із чинною редакцією статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

Якщо неучасть вищезазначених осіб у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності відповідної ради, іншого колегіального органу, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті радою, іншим колегіальним органом рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання колегіального органу. Окрім того, якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов’язково повинна бути внесена до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу. 

Таким чином, законодавець радикально змінив алгоритм дій названих осіб в умовах конфлікту інтересів під час засідання колегіального органу.

Тепер вони повинні:

1. самостійно публічно повідомити про конфлікт інтересів під час засідання колегіального органу (інформація про таке повідомлення обов’язково вноситься до протоколу засідання колегіального органу);

2. не брати участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішення колегіальним органом.

Інакше бездіяльність такої особи може бути кваліфікована за ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП.

Єдине виключення із цього правила: вказана особа може брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішення колегіальним органом, якщо її неучасть призведе до втрати повноважності? відповідного колегіального органу. Зважаючи на те, що у тексті Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» законодавець говорить як про «повноважність ради²» (ч.4та ч.6 ст.45 Закону) так і про «повноважність сесії³» (ч.12 ст. 46 Закону).

1 Як наголосив Конституційний Суд України в абзаці 8 пункту 2 свого Рішення від 17 жовтня 2002 року №17-рп/2002, повноважність ради – це її здатність прийняти рішення і реалізовувати інші свої конституційно визначені повноваження.

2 «Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради» (ч.4 ст.45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»); «у разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради» (ч.6 ст.45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

3 «Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради» (ч.12 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).