На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 року № 1155 «Про затвердження Порядку проведення звірки відповідності відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок, речові права та їх обтяження на які зареєстровано, із відомостями Державного земельного кадастру щодо наявності державної реєстрації таких земельних ділянок» Адміністратором Державного земельного кадастру та технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завершено проведення звірки відповідності відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок, речові права та їх обтяження на які зареєстровано, із відомостями Державного земельного кадастру щодо наявності державної реєстрації таких земельних ділянок.

За результатами проведеної звірки виявлені земельні ділянки, реалізація права власності на які вимагатиме від їх власників вчинення певних дій.

Детальніше за посиланням (зверніть увагу на додатки з переліком відповідних земельних ділянок )

https://minjust.gov.ua/dep//rezultati-zvirki-vidpovidnosti-vidomostey-derjavnogo-reestru-rechovih-prav-na-neruhome-mayno-schodo-zemelnih-dilyanok-rechovi-prava-ta-ih-obtyajennya-na-yaki-zareestrovano-iz-vidomostyami-derjavnogo-zemelnogo-kadastru-schodo-nayavnosti-derjavnoi-reestratsi?fbclid=IwAR3D480W-KCJ3rxBayV6LSNxf1CoMt3ic0D5paVPyciM2Safx_ItIMG_9nA

 

Так, у додатку № 1 наведені кадастрові номери земельних ділянок, відомості про речові права на які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а відомості про такі земельні ділянки, як об’єкти цивільних прав, містяться в Державному земельному кадастрі. Водночас, в Державному земельному кадастрі містяться певні технічні неточності щодо відомостей про такі земельні ділянки, що потребує від власника звернення до органів, що забезпечують ведення Державного земельногокадастру – територіальних органів Держгеокадастру.

При цьому звертаємо увагу, що такі технічні неточності не впливають на право власності на відповідну земельну ділянку і державою визнаються належним чином оформлені та зареєстровані права.

У додатку № 2 вказані кадастрові номери земельних ділянок, відомості про речові права на які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, але відомості про такі земельні ділянки, як об’єкти цивільних прав, відсутні в Державному земельному кадастрі (це можуть бути кадастрові номери, які містять помилки номеру, невірний формат номера, тощо). Зазначене свідчить, що такі земельні ділянки не можуть бути об’єктом цивільних прав і їх власникам необхідно виконати дії, необхідні для формування земельної ділянки та внесення відомостей про неї до Державного земельного кадастру. Для більш точного та детального аналізу проблематики, з якою пов’язана відсутність відомостей про земельну ділянку власнику необхідно звернутися до територіального органу Держкомзему. Вподальшому вчинити дії, необхідні для відображення в Державному земельному кадастрі відомостей про відповідну земельну ділянку.

Архівні земельні ділянки, відомості про які наведені у додатку №3, містить перелік кадастрових номерів земельних ділянок, які були поділені або об’єднані, у зв’язку з чим набули статусу «архівних» і в подальшому не використовуються. Власникам (співвласникам) земельних ділянок, утворених в результаті поділу чи об’єднання, необхідно звернутись до державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно для завершення відповідних реєстраційних процедур і закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Фото без опису