Державна Казначейська служба України повідомляє, що з 01 січня 2021 року   набув  чинності  наказ  Міністерства  фінансів  України від 20.07.2020

 № 432, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.08.2020 за № 750/35033, яким внесено зміну до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», якою вилучено норму: суб'єкти державного сектору зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 6000 гривень, та строк використання яких перевищує один рік.

Фото без опису

         Крім того, наказом Міністерства фінансів України від 28.12. 2020 № 816 внесено зміни до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору.

        Зазначеними змінами у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору вилучено норму щодо вартісної ознаки предметів, за якою суб’єкти державного сектору зараховують їх до малоцінних необоротних матеріальних активів.