gerb

УКРАЇНА

НОВОБУЗЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

====================================================================

РІШЕННЯ

 

від 17 травня  2017 р. № 209                                                                    20 сесія 7 скликання

 

Про затвердження Положення

«Почесний громадянин м. Новий Буг»

 

Враховуючи рекомендацію постійної комісії міської ради з питань з питань депутатської діяльності, етики, законності та захисту прав громадян від 13.05.2017р., міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення «Почесний громадянин м. Новий Буг».

 

2.Централізованій бухгалтерії міської ради передбачити кошти на витрати, пов’язані з  виготовленням нагрудного знаку та посвідчення.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, етики, законності та захисту прав громадян.

 

                          Міський голова                                                     М.О.Лагодієнко

Фото без опису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 17.05.2017 р. № 209

 

ПОЛОЖЕННЯ

«Почесний громадянин м. Новий Буг»

 

І. Загальні положення

 

1. Звання “Почесний громадянин м. Новий Буг (далі-звання) присвоюється громадянам за видатні особисті заслуги перед територіальною громадою міста Новий Буг в галузях економіки, управління, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, екології, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

2. Звання присвоюється жителям міста Новий Буг, а також іншим громадянам України, іноземним громадянам, особам без громадянства.

3. Присвоєння Звання здійснюється рішенням Новобузької міської ради.

4. Звання засвідчується комплектом атрибутів:

- нагрудним знаком

- грамотою

- посвідченням

Опис атрибутів Звання додається до цього Положення.

5. Нагрудний знак “Почесний громадянин м. Новий Буг” носять з лівого боку грудей.

6. Присвоєння звання може бути проведено посмертно.

7. Ніхто не має права позбавити громадянина м. Новий Буг його звання, крім судових органів за поданням Новобузької міської ради.

 

ІІ. Порядок представлення та присвоєння Звання

 

1. Звання присвоюється одній, або декільком особам на рік.

2. Пропозиції щодо присвоєння Звання разом з аргументами на користь пропонованої кандидатури вносяться підприємствами, установами, громадськими організаціями не залежно від форм власності, військовими частинами, політичними партіями, розташованими в м. Новий Буг, а також жителями міста й іншими громадянами України.

Звання «Почесний громадянин м. Новий Буг» присвоюється при наявності:

- видатних заслуг в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, зміцнення миру та міжнародного співробітництва, розвитку економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, укріплення демократії та захисту прав людини і громадянина та в інших галузях;

- особисту мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського обов’язку на благо міста Новий Буг  та України;

- творчу  діяльність, що сприяє розвитку міста Новий Буг, просуванню його позитивного іміджу в Україні.

Іноземним громадянам звання може присвоюватися також на підставах, пов’язаних з великою громадсько-політичною значущістю акту присвоєння цього звання конкретній особі.

   Подання містить основні біографічні дані працівника, а також дані про конкретні значні заслуги у трудовій і громадській діяльності.

3. Звання Почесного громадянина міста анулюються в випадку особистого звернення громадянина.

3.1  Громадянин може бути позбавлений почесного звання рішенням Новобузької міської ради, за антиукраїнську пропаганду та дії, які шкодять суспільству та громаді м. Новий Буг, при набранні законної сили обвинувальним вироком щодо громадянина в порядку аналогічного його присвоєння.

 

4. Подання про присвоєння звання вноситься до виконавчого комітету Новобузької міської ради, який готує матеріали про присвоєння звання на розгляд сесії міської ради. Для розгляду пропозицій рішенням виконавчого міської ради створюється комісія з питань почесних звань та нагород виконавчого комітету Новобузької міської ради.

Нагородний знак містить елементи герба міста Новий Буг та покриваються кольоровою емаллю відповідно до кольорів міського герба. До знаку додається футляр.

 

5. Грамота “Почесний громадянин м. Новий Буг” виготовляється з художнього картону розміром 290х440 мм і вміщується в дерев'яний багет з паспарту під склом.

 

Текст грамоти:

 

ГРАМОТА

Новобузька міська рада має честь присвоїти звання

ПОЧЕСНОГО ГРОМАДЯНИНА міста Нового Бугу

_________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

на відзнаку видатних заслуг перед територіальною громадою міста Міський голова (підпис, ім’я, прізвище)

Композиція грамоти містить зображення великого герба міста та художнє оздоблення. Грамота скріплюється міською печаткою.

 

4. Посвідчення “Почесний громадянин м. Нового Бугу” виготовляється з картону, обтягнуте шкірою, розміром 108 х 76 мм. На зовнішній стороні виконується зображення герба міста і напис “Посвідчення почесного громадянина міста”.

      На першій внутрішній стороні подається зображення нагрудного знаку “Почесний громадянин м. Новий Буг” і напис “Почесний громадянин міста”.

 

На другій стороні:

ПОСВІДЧЕННЯ №

(Прізвище, ім’я по батькові почесного громадянина)

ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН М.НОВОГО БУГУ

Звання присвоєно рішенням Новобузької міської ради_______

скликання №_____ від “___”___________20___ року

“_____”__________________200 року

Вручено нагрудний знак №_____

Міський голова (підпис, ім’я, прізвище)

Печатка міської ради

___________________________________________

 

Міський голова                                                                         М.О. Лагодієнко