У господарській діяльності деколи виникають ситуації, коли одна зі сторін договору не може виконати свої зобов’язання з незалежних від неї причин і, для уникнення штрафних санкцій та інших видів відповідальності, посилається на форс-мажорні обставини.

Визнання форс-мажору – це підстава для: 
- звільнення від цивільного та господарсько-правової відповідальності за невиконання умов договору;
- відстрочення податкових та грошових зобов’язань.

Фото без опису

При цьому форс-мажорні обставини повинні відповідати таким критеріям: 

- дана обставина має бути надзвичайною (носить винятковий характер і знаходиться за межами впливу сторін); непередбачуваною (її настання або наслідки неможливо було передбачити, зокрема на момент укладення відповідного договору, перед терміном настанням зобов’язання або до настання відповідного обов’язку); невідворотньою (непереборною), тобто, незважаючи на те, що факт її настання можливо припустити, час, місце, тривалість, наслідки такої обставини передбачити неможливо;

- має бути присутній причинно-наслідковий зв’язок між настанням такої обставини і неможливістю виконати зобов’язання за договором.

Факт настання такої обставини засвідчується торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами.

Уповноважені фахівці департаментом з питань юридичного забезпечення та організаційної робот РТПП Миколаївської області здійснюють підтвердження форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з усіх питань договірних відносин, інших питань, а також зобов’язань/обов’язків, передбачених законодавчими, відомчими нормативними актами та актами органів місцевого самоврядування.

Зразки заяв та регламент підтвердження форс-мажорних обставин Ви можете завантажити за посиланням:

https://cutt.ly/udSqwEF

Послуга надається департаментом з питань юридичного забезпечення та організаційної робот Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 41.

Начальник департаменту – Тригуб Володимир Іванович

Контактна особа – Колотющенко Наталія Олександрівна

Тел: (0512) 47-33-13

natasha@rtpp.com.ua
trigub@rtpp.com.ua

За інформацією департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОДА