Проєкт наказу «Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти» було розроблено відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту».

Типова освітня програма закладу позашкільної освіти є основою для розроблення закладами позашкільної освіти своїх освітніх програм.

Фото без опису

Відповідно до абзацу другого пункту 2 Закону України «Про позашкільну освіту» освітня програма має містити:
- вимоги до вихованців, учнів, слухачів, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
- перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;
- загальний обсяг навчального навантаження;
- очікувані результати навчання здобувачів освіти.

У розділі І проєкту Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти наведено:
- визначення та статус типової освітньої програми;
- вимоги до наповнюваності груп гуртків та інших творчих об’єднань;
- норми щодо форм і методів освітнього процесу закладу позашкільної освіти;
- нормативи кадрового та фінансового забезпечення освітнього процесу та діяльності закладу позашкільної освіти.

Проєкт сприятиме розвитку закладів позашкільної освіти та підвищенню якості позашкільної освіти.

Проєкт Типової освітньої програми розроблено експертною групою з питань позашкільної освіти директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти у співпраці з керівниками державних та комунальних закладів позашкільної освіти, науковцями, представниками громадськості.

Зауваження та пропозиції приймаються Міністерством освіти і науки України до 07 жовтня 2020 року на електронну пошту yurii.demediuk@mon.gov.ua (контактна особа Юрій Демедюк, керівник експертної групи з питань позашкільної освіти директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти)