Інформація

щодо виконання бюджету

Новобузької міської територіальної громади за січень-грудень  2021 року

 

За підсумками звітного періоду 2021 року до дохідної частини загального фонду бюджету Новобузької міської територіальної громади (з урахування трансфертів) надійшло 151 8785230 грн., або 102,4 відсотків до плану звітного періоду (на  3 478 138 грн. більше ніж передбачено планом). 

    Виконання планових показників за надходженнями податків і зборів по загальному фонду бюджету міської громади за січень-грудень 2021 року складає 74 342 023 грн., або 105,0 відсотків до плану звітного періоду (на 3 541 723 грн. більше ніж передбачено розписом).

Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального фонду бюджету громади за січень-грудень 2021 року в порівнянні до минулого року, приріст надходжень до бюджету громади складає 21,8 відсотків, або більше на 13 324 144 грн.

Фото без опису

Основним дохідним джерелом загального фонду бюджету міської територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага в загальному фонді бюджету у звітному періоді 2021 року складає 55,9 відсотків. Надійшло вищевказаного податку  за січень-грудень п.р. 41 570 172 грн., або 101,7 відсотки до плану звітного періоду. В порівнянні до відповідного періоду минулого року більше на 7 366 621 грн., або на 21,5 відсотки.

Наступним з основних дохідних джерел, що забезпечує життєдіяльність територій міської громади і вимагає відповідних зусиль як керівників підрозділів, установ органів місцевого самоврядування так і керівників підприємств, організацій усіх форм власності, для забезпечення своєчасних і повних надходжень до бюджету є місцеві податки, до складу яких належать:

податок на майно, який включає наступні податки:

  • податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне від земельної ділянки

  • плату за землю (земельний податок  та орендна плата за землю)

  • транспортний податок

  • єдиний податок.

 

         Надходження за січень-грудень 2021 року по місцевих податках і зборах складає 23 684 449 грн., питома вага яких в структурі надходжень звітного періоду загального фонду бюджету міської громади становить 31,8 відсотків, в тому числі:

  • надходження по податку на майно складає  12 065 917 грн., зокрема:

  • платі за землю у сумі 11 043 386 грн., або 110,8 відсотків плану звітного періоду та більше на 1 443 807 грн. до фактичних надходжень звітного періоду минулого року або на 15,04 відсотки; 

  • транспортному податку з юридичних та фізичних осіб у сумі 83 334 грн.;

 

  • єдиного податку з юридичних та фізичних осіб у сумі 8 326 157  грн., що більше надходжень за відповідний період 2020 року на 1 696 615 грн..

          Надходження єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників (IV група платників) склали 3 290 516 грн.,  що більше надходжень за відповідний період 2020 року на 566 902 грн. або 20,8 відсотків.

 

Вагомим внеском в наповненні бюджету міської громади є внутрішні податки на товари та послуги, до складу яких входять: акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (пальне) та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

       За січень-грудень 2021 року до бюджету громади вищевказаних податків надійшло у сумі 7 163 563 грн., або майже стовідсотково до плану звітного періоду, зокрема:

      акцизного податку з вироблених в Україні  підакцизних товарів (продукції) пального1 017 148 грн. (або 116,9 відсотків до призначень);

        акцизного податку з ввезених  на митну територію  України підакцизних товарів (продукції) пального3 455 840 грн. (або 109,9 відсотків до призначень)

        акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2 690 575 грн..

         

За січень-грудень  2021 року плати за надання адміністративних послуг  до бюджету громади  надійшло  у сумі 1 807 745 грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 1 470 052 грн. (зокрема, за рахунок зарахування до бюджету громади  надходжень за послуги надані РСЦ ГСЦ МВС в Миколаївській області та УДМС України в Миколаївській області (міграційна служба), які у 2020 році зараховувались до районного бюджету Новобузького району).

 

Державного мита надійшло 7 546 грн., що на 391 грн. менше відповідного періоду минулого року

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» міському бюджету визначено міжбюджетні трансферти, які передаються з державного бюджету, і які є складовою дохідної частини  бюджету громади 2021 року. Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету на січень-грудень 2021 року становить, у тому числі:

 

базової дотації   17 588 300 грн., надійшло 100% річного планового обсягу;

освітньої субвенції 45 628 900 грн., надійшло 100 % річного планового обсягу.

 

Крім того, на підставі рішення обласної ради від 23.12.2020 №35 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік», бюджету Новобузької міської територіальної громади передбачено дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 2 359 100 грн.,  яка надійшла  стовідсотково до призначень звітного року.

         Також, бюджету міської територіальної громади у січні-грудні п.р. передбачено, зокрема: 

        - субвенцію з місцевого бюджету (обласного) на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 172 566 грн., кошти надішли стовідсотково;

 

         - субвенцію з місцевого бюджету (обласного) на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції1 499 035 грн., яка надійшла стовідсотково;

 

          - субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 609 124 грн. (з обласного бюджету  - 436 295 грн., з сільських бюджетів  - 172 829 грн.), надійшло по фактичній потребі; 

 

           - субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 250 000 грн., надійшла стовідсотково;

 

           - субвенцію з місцевого бюджету (обласного бюджету) за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 118 549 грн., надійшла стовідсотково;

            - субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету944 434 грн., надійшла по фактичній потребі;

            - субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 938 343 грн., надійшла стовідсотково;

 

            - субвенцію з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавленого батьківського піклування – 449 748 грн., надійшла стовідсотково;

           

    -субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 1 234 750 грн., надійшла стовідсотково.

 

            До спеціального фонду бюджету громади за звітний період  2021 року надійшло податків і зборів  у сумі  898 607 грн. (без власних надходжень).

     Власних надходжень бюджетних установ надійшло до спеціального фонду 3 276 995 грн..

     Видаткова частина за січень-грудень  2021 року виконана в сумі 145 317 079 грн. (загальний фонд), що становить 97,6 відсотків. 

Фото без опису

Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами бюджету громади відсутня.

       

Аналіз

виконання видатків бюджету Новобузької міської територіальної громади

за січень-грудень 2021 року

 

Найменування витрат

Затверджено                                                  на січень-грудень 2021 року

Фактично виконано за січень-грудень 2021 року

Структура видатків

Заробітна плата

91 043 801

89 821 047

61,81%

Нарахування на заробітну плату

19 938 147

19 514 756

13,43%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

3 933 301

3 885 724

2,67%

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

30 000

23 335

0,02%

Продукти харчування

1 193 000

1 107 438

0,76%

Оплата послуг, крім комунальних

9 861 985

9 525 153

6,55%

Видатки на відрядження

107 628

68 291

0,05%

Оплата енергоносіїв, всього, в тому числі:

11 562 881

10 337 354

7,11%

Оплата водопостачання

109 681

85 563

0,06%

Оплата електроенергії

4 790 831

4 401 401

3,03%

Оплата природного газу

5 131 792

4 356 809

2,99%

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

1 530 577

1 493 580

1,03%

Окремі заходи по реалізації державних програм(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1 628 496

1 586 195

1,09%

Інші поточні видатки

71 625

70 199

0,05%

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

854 189

852 689

0,58%

Інші виплати населенню

1 179 678

1 158 815

0,81%

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

185 559

6 116 777

4,21%

Нерозподілені видатки

75 000

0

0,00%

Капітальні трансферти органам  державного управління інших рівнів

1 249 304

1 249 304

0,86%

ВСЬОГО

148  914 595

145 317 079

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 Проведена протягом січня-грудня 2021 року робота всіх учасників бюджетного процесу дала можливість забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ (освіти, соціального захисту, культури та мистецтва, спорту) відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.20216000грн. та з 01.12.2021 – 6500,00грн.), своєчасної її виплати, вчасного нарахування та виплати відпускних працівникам установ та закладів міської територіальної громади, з метою недопущення кредиторської заборгованості, забезпечення надання послуг жителям міської громади та жителям сусідніх громад; робота ради спрямована у першу чергу на забезпечення стабілізації надходжень до бюджету громади в умовах спричинених короновірусною хворобою (COVID-19) та, відповідно, створення належних умов для соціального захисту населення громади.

 

Новобузький міський голова                              Максим ЛАГОДІЄНКО

Світлана Дібрівна