Новобузька міська рада повідомляє про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки для розроблення детального плану території земельних ділянок загальною площею 0,1291 га,  що розташовані за адресою: вул. Миколаївська, 2 та вул. Миколаївська, 2а, м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївська обл., з метою подальшого об’єднання земельних ділянок та зміни цільового призначення на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» для будівництва магазину продовольчої та непродовольчої групи товарів з автостанцією.

Пропозиції та зауваження до Заяви подавати до Новобузької міської ради за адресою: 55601, Миколаївська обл., Баштанський р-н, м. Новий Буг, площа Свободи, буд. 42,  ел. адреса: miskradanbug@ukr.net до 17:00 15.02.2022 року (15 днів з дня оприлюднення).

 

Заява
 про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки для розроблення детального плану

території земельних ділянок загальною площею 0,1291 га,  що розташовані за адресою: вул. Миколаївська, 2 та вул. Миколаївська, 2а, м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївська обл., з метою подальшого об’єднання земельних ділянок та зміни цільового призначення на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» для будівництва магазину продовольчої та непродовольчої групи товарів з автостанцією

Загальні положення

  1. Замовник СЕО: Новобузька міська рада Баштанського району Миколаївської області.

  2. Місце розташування території проектування: вул. Миколаївська, 2 та вул. Миколаївська, 2а, м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївська обл.

  3. Площа проектування: 

- земельна ділянка площею 0,1149 га, кадастровий номер 4824510100:24:062:002, цільове призначення «для обслуговування будівлі автостанції»;

-  земельна ділянка площею 0,0031 га, кадастровий номер 4824810100:02:062:0030, цільове призначення «для ведення комерційної діяльності»;

- земельна ділянка площею 0,0111 га, кадастровий номер 4824510100:24:062:0014, цільове призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».

 

Вид та основні цілі ДДП

Детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Метою розробки ДПТ зміни цільового призначення на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» та подальше їх об’єднання.

Детальний план території визначає:

1) принципи планувально-просторової організації забудови;

2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;

3) функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

7) черговість та обсяги інженерної підготовки території;

8) систему інженерних мереж;

9) порядок організації транспортного і пішохідного руху;

10) порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі.

 

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем при будівництві та експлуатації магазину продовольчої та непродовольчої групи товарів з автостанцією.

 

Цілі охорони довкілля

Забезпечення заходів, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови, а саме:

1.проведення забудови згідно з наміченим містобудівною документацією функціональним зонуванням;

2. інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування покращеного покриття проїздів;

Забезпечення заходів, що покращують екологічний стан:

  1. інженерний благоустрій;

  2. санітарне очищення – облаштування майданчиків контейнерів для збирання відходів;

  3. впорядкування зелених насаджень;

  4. гофротара підлягає здаванню в пункти вторинної сировини.

 

Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

— доповіді про стан довкілля;

— статистичну інформацію;

— лабораторні дослідження стану довкілля;

— дані моніторингу стану довкілля;

— оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

— пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

Розгляд ймовірних екологічних наслідків - визначаються за результатами досліджень

 

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Детального плану території (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Фото без опису