Наслідки залежності від азартних ігор: фізичні, психологічні, соціальні

Залежність від азартних ігор може мати серйозні наслідки для фізичного, психологічного та соціального стану.

▫️Фінансові проблеми

Програш великих сум грошей, зростання боргів та втрата матеріальних цінностей.

▫️Психологічні проблеми

Депресія, тривога, роздратованість.

▫️Втрата соціальних зв’язків

Втрата довіри у стосунках з рідними, близькими людьми, почуття самотності та відсутність підтримки.

▫️Здоров’я

Недостатня фізична активність та постійне навантаження нервової системи призводить до зниження імунітету, погіршення стану здоров’я.

▫️Юридичні проблеми

Несплата кредитів (боргів), втрата ділової репутації.

Запам’ятайте, що азартні ігри – це не спосіб заробити гроші, а лише вид розваги.

Публікацію підготовлено в межах проведення Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей національної інформаційно-роз'яснювальної кампанії.

Можливо, це зображення (3 людини та текст «3. Насл.дки залежностй В.д азартних irop: ф.зичн., психологίчна, соЦ.альн. Залежнисть в.д азартних irop може мати серйозн. насл.дки для фίзичного, психологичного социального стану. та iHaHCOBİ проблеми. Програш великих CyM грошей, зростання боргив та втрата материальних цинностей. Психолог.чни проблеми. Депресия, тривога, роздратованисть. Втрата социальних зВ'я3.в. Втрата довири стосунках р.дними, близькими людьми, почуття саотнос та видсутн.ть п.тримки. Здоров'я. Недостатня физична активнисть та постийне навантаження неровой системи призводить до зниження İMyHİTeTy, погиршення стану здоров'я. Юридични проблеми. Несплата кредит.в (боргив), втрата д.лоВОΪ репутаций.»)