УКРАЇНА

НОВОБУЗЬКА   МІСЬКА   РАДА    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

================================================================

 РІШЕННЯ

проект

 

 

Про внесення доповнень до рішення міської ради

від 17 лютого 2012 р. № 287 « Про встановлення

ставок єдиного податку»

 

              Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін та доповнень до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»,  п. 293.1. п. 293.2. ст. 293 Податкового кодексу України,Закону України Про засади регуляторної політики  у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року №1160 –YI, враховуючи рекомендацію постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів від      жовтня 2019 р., міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:         

 

  1. Внести доповнення до рішення міської ради від 17 лютого 2012 року № 287 « Про встановлення  ставок єдиного податку» :

№ п/п

КВЕД

Види діяльності

Ставка у відсотках до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01.01.податкового (звітного)   року

Ставка у відсотках до мінімальної заробітної плати на 01.01.податкового (звітного) року

Перша група платників

Друга група платників

1

2

3

4

5

1

38.32

Відновлення відсортованих відходів

 

20

 

 2. Начальнику організаційного відділу міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.

  1. Рішення набуває чинності з _01.01.2020  року.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

        Новобузький міський голова                                         М.ЛАГОДІЄНКО