Проєкт Закону розроблено Міністерством розвитку громад та територій України на виконання Плану реалізації державної політики  по досягненню цілі 10.7 «Українці відповідально поводяться з побутовими відходами та не засмічують навколишній життєвий простір» Програми діяльності Уряду.

На сьогодні в Україні відсутня система для роздільного збирання та відновлення відходів упаковки, що призводить до втрати мільйонів тон ресурсоцінних матеріалів, які потенційно можуть бути повернуті в економічний обіг та слугувати сировиною для вироблення нових продуктів. Також в українському законодавстві не визначені правові та організаційні засади для організації ефективної та стійкої системи управління  відходами упаковки.

Фото без опису

Метою проєкту Закону є запровадження ефективної системи управління  відходами упаковки, яка сприяє сталому виробництву, споживанню, запобіганню утворення відходів упаковки, ефективному використанню ресурсів та відновленню цінної вторинної сировини, що загалом позитивно вплине на підвищення стандартів  екологічної і санітарної безпеки населення та зменшенню техногенного навантаження на довкілля.

Проект Закону розроблено з врахуванням основних вимог Директиви 94/62/EC Про упаковку та відходи упаковки (зі змінами та доповненнями).

Проєкт Закону визначає основні напрями та механізми державного регулювання у сфері управління відходами упаковки, зокрема:

 • принципи державної політики у сфері управління відходами упаковки;
 • повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері управління відходами упаковки;
 • зобов’язання виробників, дистриб’юторів та кінцевих споживачів упаковки;
 • вимоги до введення в обіг, маркування, складу та властивостей упаковки;
 • заборона використання окремих небезпечних речовин при виготовленні упаковки;
 • вимоги до здійснення управління відходами упаковки (збирання, зберігання, перевезення, оброблення, видалення);
 • заходи для зменшення обсягів утворення та видалення відходів упаковки;
 • мінімальні цільові показники зі збирання та ефективності оброблення відходів упаковки;
 • депозитна система для упаковки;
 • експорт та імпорт відходів упаковки;
 • порядок виконання зобов’язань виробниками упаковки та товарів в упаковці;
 • порядок створення та діяльності організацій розширеної відповідальності виробників;
 • порядок взаємодії органів місцевого самоврядування з організаціями розширеної відповідальності виробників;
 • реєстрація у реєстрах, надання інформації та звітності.

Розроблений законопроєкт  пропонує запровадження збалансованої та ефективної системи управління відходами упаковки, а також встановлює  відповідальність за управління відходами упаковки, що дає змогу залучити достатні фінансові ресурси для створення сучасної системи збирання та перероблення таких відходів.

Ознайомитися з текстом проєкту Закону можна ТУТ.