Відповідно ст. 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997№771/97-ВР «Державній реєстрації підлягають потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу», тобто всі потужності які вирощують рибу та інші водні живі ресурси, з метою подальшого їх обігу, повинні бути зареєстровані як первинне виробництво в порядку, передбаченому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12.03. 2016 за № 382/28512.

Фото без опису

Згідно ст. 2 Закону України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 06.02.2003№486-IV: якість та безпека живої риби, інших водних живих ресурсів, вирощених у ставках, інших водних об'єктах (їх ділянках), підтверджуються ветеринарним свідоцтвом, яке видається органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, один раз на рік на всю партію вирощеної живої риби або інших водних живих ресурсів(кількість вирощених в окремому ставку, іншому водному об'єкті (його ділянці), незалежно від об'єму води в них та їх площі).

Стаття1 Закону України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 06.02.2003№486-IV дає визначення терміну ветеринарне свідоцтво або ветеринарна довідка – виданий в установленому порядку документ, що підтверджує відповідність конкретної партії продуктів лову вимогам ветеринарно-санітарної безпеки. Партія продуктів лову - кількість продуктів лову одного найменування, ґатунку, одного суб'єкта господарювання, вилучених у період не більше п'яти найближчих дат. Рішення про видачу ветеринарного документа приймається за результатами безпосереднього клінічногооглядутварин, що визначено Порядком видачі ветеринарних документів затвердженого постановою КМУвід 21.11.2013№ 857-2013-п.

При цьому заявник повинен забезпечити створення можливості для безпосереднього огляду об’єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду. Під час прийняття рішення про видачу ветеринарного документа, враховувати епізоотичну ситуацію на відповідній території, потужності (на об’єкті) та ветеринарно-санітарний стан об’єкта. (Порядок видачі ветеринарних документів, п. 6.)

Під час прийняття рішення про видачу ветеринарного документа для переміщення риби перевіряти наявність результатів відповідних досліджень.        

За результатами безпосереднього огляду товару та перевірки поданих документів, приймати рішення про видачу відповідного ветеринарного документа або про відмову в його видачі. (Порядок видачі ветеринарних документів, п. 7.)

Вимоги до транспорту, ємностей для транспортування, умов відбору і підготовки риби до транспортування та під час перевезення визначено у постановою Кабінету міністрів України від 16.11.2011 № 1402 «Про затвердження Правил транспортування тварин». п. 78. Цих правил вказує, що перевезення живої риби для реалізації у торговельній мережі здійснюється згідно з вимогами ДСТУ 2284-93 “Риба жива. Загальні технічні умови”.

Ветеринарні документи видаються за умови дотримання встановлених вимог до перевезення відповідних вантажів. (Порядок видачі ветеринарних документів, п. 6.)

Враховуючи вищезазначене необхідно:

1. Один раз на рік, проводити ветеринарно-санітарну оцінку стану водних об’єктів (кожного плеса), на підставі якого, та результатів лабораторного дослідження риби (яке проводиться один раз на рік) видається ветеринарне свідоцтво форми № 1 – на всю партію вирощеної живої риби.

2. На кожну партію лову, за результатами клінічного огляду, ветеринарного свідоцтва форми № 1 виданого на всю партію вирощеної живої риби, епізоотичного благополуччя та відповідності транспортних засобів для перевезення, видається ветеринарна довідка (в межах адміністративного району)  або ветеринарне свідоцтво форма № 1 для транспортуванням риби за місцем призначення, в тому числі на агропродовольчі ринки.

3. Оператор ринку повинен транспортувати рибу та/або інші водні живі ресурси відповідно до вимог ДСТУ 2284-93 «Риба жива». Загальні технічні умови”, для її реалізації на агропродовольчих ринках, в торгівельну мережу, заклади громадського харчування та ін.

        Новобузьке міжрайонне управління Головного управління Держпродспроживслужби в Миколаївській області.