Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області інформує:

Запитання: «У трудовій книжці, яка була оформлена ще в радянські часи, виправлено моє ім’я (Наталія на Наталя), і в кутку трудової книжки є запис з печаткою «виправленому вірити». Я збираюсь на пенсію. Чи правильно зроблено виправлення? Як має бути правильно написане ім’я, аби мені врахували стаж по трудовій книжці?»

Відповідь:Трудова книжка — цеосновний документ, щопідтверджує стаж роботилюдини до 1 січня 2004 року. Водночаспрізвище, ім’я, по батькові, людини (ПІБ), зазначені в трудовійкнижці, маютьвідповідати ПІБ за паспортом.

У разінаявностірозбіжностейщодонаписанняПІБ до трудовоївносятьсязміни. Порядок заповненнятрудовихкнижоквизначеноІнструкцією про порядок веденнятрудовихкнижокпрацівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту, МінсоцзахистуУкраїнивід 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція).

Так, згіднозп. 2.13 Інструкції,зміназапису, зокремапроім’я, вноситьсянапершійсторінцітрудовоїкнижки: однієюрискоюзакреслюютьім’я, щовнесенозпомилкою, ізаписуютьправильне. На внутрішньомубоціобкладинки зазначають відповідні документи, що є підставою для внесення зміни, які завіряються підписом керівника підприємства або уповноваженого органу і печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів.

Під уповноваженим органом слід розуміти відділ кадрів або інший підрозділ установи, який здійснює оформлення працівників, або відповідальну особу установи, на яку згідно з посадовою інструкцією покладено обов’язок ведення трудових книжок працівників.

Зміназ апису про ПІБ людини виконується роботодавцем або уповноваженим ним органом за останнім місцем роботи на підставі документа людини (паспорта, свідоцтва про народження тощо), із зазначенням номеру та дати документа.

 

Таким чином, для правильного виправлення імені необхідно звернутися до роботодавця, з яким людина на сьогодні перебуває у трудових відносинах.