Інформація

 щодо  виконання бюджету

Новобузької міської територіальної громади за січень-лютий  2021 року

 

         За підсумками звітного періоду 2021 року до дохідної частини загального фонду бюджету міської громади (з урахування трансфертів) надійшло 19 268 061 грн., або 104,7 відсотка до плану звітного періоду (на 857 953 грн. більше ніж передбачено планом).

           

 

          Виконання планових показників за надходженнями податків і зборів по загальному фонду бюджету міської громади  за січень-лютий 2021 року складає 9 082 433 грн., або 110,7 відсотка до плану звітного періоду (на 880 053 грн. більше ніж передбачено розписом).

         Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального фонду бюджету громади за січень-лютий 2021 року в порівнянні до минулого року, приріст надходжень до бюджету складає 10,2 відсотка, або більше на 837 600 грн..

 

         Основним дохідним джерелом загального фонду бюджету міської громади  є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага в загальному фонді бюджету у звітному періоді 2021 року складає 58,6 відсотка. Надійшло вищевказаного податку  5 322 187грн., або 107,6 відсотка до плану звітного періоду. В порівнянні до минулого року більше на 735 400грн., або на 16 відсотків.

         Також, основним дохідним джерелом, яке забезпечує життєдіяльність територій міської громади і вимагає відповідних зусиль як керівників підрозділів, установ органів місцевого самоврядування так і керівників підприємств, організацій усіх форм власності, для забезпечення своєчасних і повних надходжень до бюджету є місцеві податки, до складу яких належать:

податок на майно, який включає наступні податки:

  • податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне від земельної ділянки
  • плату за землю (земельний податок  та орендна плата за землю)
  • транспортний податок
  • єдиний податок.

         Надходження за січень-лютий 2021 року по місцевих податках і зборах складає 3 095 970 грн., питома вага яких в структурі надходжень звітного періоду загального фонду бюджету міської громади становить 34,1 відсотка, в тому числі:

  • надходження по податку на майно складає  1 009 217грн., зокрема:
  • платі за землю у сумі 925 336грн., або 134,9 відсотків до плану звітного періоду та більше на 215 373грн. до фактичних надходжень звітного періоду минулого року. Так, земельного податку з юридичних осіб отримано 170 509грн., або 185,7 відсотків плану звітного періоду. Збільшення до відповідного періоду минулого року склало 58 959грн., або на 52,8 відсотка. Земельного податку з фізичних осіб отримано 21 783 грн., або 67,7 відсотка, що на 10 417грн. менше планових показників звітного періоду. Орендної плати з юридичних осіб надійшло 598 773грн.,  або 117,1 відсотка, що на 90 196грн. більше відповідного періоду минулого. Орендної плати з фізичних осіб отримано 134 272 грн., що на 73 993 грн. більше аналогічного періоду минулого року;
  • транспортному податку з юридичних та фізичних осіб у сумі 12 500грн.;

 

  • єдиного податку з юридичних та фізичних осіб у сумі 2 085 823 грн., що більше надходжень за відповідний період 2020 року на 305 914грн. (на 17,2 відсотка). Збільшення відбулося за рахунок підвищення розміру міні-мальної заробітної плати.

          Надходження єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників (IV група) склали 356 866грн., виконано план стовідсотково.

 

  Вагомим внеском в наповненні бюджету міської громади є внутрішні податки на товари та послуги, до складу яких входять: акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (пальне) та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. За січень-лютий 2021 року до бюджету громади надійшло 458 629грн., або 52,7  відсотків до плану звітного періоду (по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів).

  У частині не надходжень акцизного податку з пального (що становить  419  800грн.) - відсутність Порядку зарахування частини акцизного податку до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2021 році, яким, зокрема, передбачається щоденний, у день надходження акцизного податку, розподіл частини акцизного податку (13,44 %) між бюджетами місцевого самоврядування. Маємо надію, що у березні буде прийнято Постанову щодо зарахування та відповідні кошти надійдуть до бюджету громади вже у першому кварталі поточного року.

 

          У розрахунку на 1 особу по бюджету міської громади сплачено 490,52грн., що на 44,89грн. більше  у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

        

За січень-лютий  2021 року плати за надання адміністративних послуг  до бюджету громади  надійшло  у сумі 199 980грн..

Державного мита надійшло 1 195грн., що менше проти відповідного періоду минулого року на 1 568грн.. 

За січень-лютий 2021 року до загального фонду бюджету інші надходження (ККД 24060000) склали 3 252грн., з яких: 510грн. – перерахування не використаних залишків, по результам виборів кандидата на посаду міського голови, 2 742 грн. – перерахування залишку коштів, які склались на 01.01.2021 по Розанівській сільській раді.

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» міському бюджету визначено міжбюджетні трансферти, які передаються з державного бюджету, і які є складовою дохідної частини  бюджету громади 2021 року. Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету на січень-лютий 2021 року становить, у тому числі:

 

базової дотації  – 2 931 400грн., надійшло у звітному періоді – 2 931 400 грн. (100% планового обсягу);

 

освітньої субвенції – 6 173 500грн., надійшло у звітному періоді – 6 173 500 грн. (100 % планового обсягу).

 

Крім того, на підставі рішення обласної ради від 23.12.2020 №35 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік» бюджету Новобузької міської територіальної громади передбачено дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 393 184грн.,  або стовідсотково до призначень звітного періоду.

         Також, бюджету міської територіальної громади у січні-лютому п.р. передбачено: 

        - субвенцію з місцевого бюджету (обласного) на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 17 104грн., кошти надішли стовідсотково;

 

         - субвенцію з місцевого бюджету (обласного) на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 249 840грн., яка надійшла стовідсотково;

 

          - субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 135 400грн. (з обласного бюджету  - 97 000грн., з сільських бюджетів  - 38 400грн.), надійшло 135 400грн.;

 

          - інші субвенції з місцевого бюджету – 307 300грн. (з обласного бюджету – 69 800грн., з бюджету Вільнозапорізької територіальної громади на відшкодування за надані послуги установами міської громади жителям відповідної громади – 118 700грн., з бюджету Софіївської територіальної громади на відшкодування послуг установами міської ради жителям відповідної громади – 118 800грн.), надійшло з обласного бюджету 47 780грн. та з бюджетів Вільнозапорізької та Софіївської територіальної громади 237 500грн., або стовідсотково.

 

До спеціального фонду бюджету громади за звітний період  2021 року надійшло податків і зборів  у сумі  10 227 грн. (без власних надходжень), в тому числі: екологічний податок у сумі 3 598грн., цільові фонди у сумі 6 629грн..

  Власних надходжень бюджетних установ надійшло до спеціального фонду 449 904 грн..

 

  Видаткова частина за січень-лютий  2021 року виконана в сумі 18 724 233 грн. (загальний фонд), або 83,5 відсотка планових показників звітного періоду.

  

 

 

Із загального обсягу проведених видатків по загальному фонду використано зокрема, на утримання органів місцевого самоврядування – 1 602 035грн. (або 8,5 відсотка загального фінансування), на утримання закладів освіти  – 13 782 398грн. (або 73,6 відсотка загального фінансування), на фінансову підтримку закладів охорони здоров’я – 632 232грн. (або 3,4 відсотка загального фінансування),  закладів культури – 1 057 432грн. (або 5,6 відсотків загального фінансування), на соціальний захист населення – 759 541 грн. (або 4,1 відсотка загального фінансування), на фізичну культуру та спорт – 248 788грн. (або 1,33 відсотки загального фінансування), на заходи з організації благоустрою міської громади – 393 773 (або 2,1 відсотка загального фінансування).

 

         Станом на 01.03.2021 року кредиторська заборгованість відсутня, в наявності дебіторська заборгованість загального фонду за видатками в сумі 13 670грн. (попередня оплата за передплату періодичних видань на 2021 рік).

 

 

          Обсяг резервного фонду  бюджету міської громади на січень-лютий  2021 року затверджено в сумі 60 000 грн. На протязі звітного періоду кошти з резервного фонду бюджету перерозподілялись на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, з метою забезпечення питною водою жителів с. Розанівка у сумі 25 000грн..

 

Аналіз виконання видатків
бюджету Новобузької міської територіальної громади

за січень-лютий 2021 року

 
 

 

 

 

 

 

 

Найменування витрат

Затверджено на
звітний період

фактично виконано
 за звітний період

відсоток
 виконання

структура
 видатків

 

Заробітна плата
 з нарахуванням

16 826 776

15 897 186

94,5

84,9

 

Продукти харчування

152 000

118 436

77,9

0,6

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

7 000

4 500

64,3

0,02

 

Предмети, матеріали

386 700

203 048

52,5

 

1,1

 

Видатки на відрядження

14 440

5 882

40,7

0,03

 

Оплата послуг
(крім комунальних)

 1 190 120

 

474 945

39,9

2,5

 

Оплата енергоносіїв
всього; в тому числі:

2 380 300

1 095 524

46,02

5,9

 

Оплата водопостачання

14 100

11 609

82,3

0,06

 

Оплата електроенергії

898 650

357 579

39,8

1,9

 

Оплата природного газу

1 031 350

720 079

69,8

3,8

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

436 200

6 257

1,4

0,03

 

Інші виплати (соціального захисту)

234 582

500

0,2

0,002

 

Поточні трансферти

1 040 200

838 532

80,6

4,5

 

Капітальні трансферти

0

0

0

0

 

Інші видатки

202 040

85 680

42,4

0,5

 

ВСЬОГО

22 434 158

18 724 233

83,5

100

 

 

        

           

Проведена протягом січня-лютого 2021 року робота всіх учасників бюджетного процесу дала можливість забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ (освіти, соціального захисту, культури та мистецтва, спорту) відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2021 – 6000грн.), своєчасної її виплати, з метою недопущення кредиторської заборгованості, забезпечення надання послуг жителям міської громади та жителям сусідніх громад; робота ради спрямована у першу чергу на забезпечення стабілізації надходжень до бюджету громади в умовах спричинених поширенням короновірусної хвороби (COVID-19) та, відповідно,  створення належних умов для соціального захисту населення громади.

 

 

 

Новобузький міський голова                    Максим ЛАГОДІЄНКО

Фото без опису