За підсумками звітного періоду 2021 року до дохідної частини загального фонду бюджету Новобузької міської територіальної громади (з урахування трансфертів) надійшло 135 542 462 грн., або 101,5 відсотків до плану звітного періоду (на  2 050 997 грн. більше ніж передбачено планом). 

    Виконання планових показників за надходженнями податків і зборів по загальному фонду бюджету міської громади за січень-листопад 2021 року складає 66 590 588 грн., або 103,4 відсотків до плану звітного періоду (на 2 217 847 грн. більше ніж передбачено розписом).

Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального фонду бюджету громади за січень-листопад 2021 року в порівнянні до минулого року, приріст надходжень до бюджету громади складає 20,8 відсотків, або більше на 11 482 949 грн.

Фото без опису

Основним дохідним джерелом загального фонду бюджету міської громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага в загальному фонді бюджету у звітному періоді 2021 року складає 55,2 відсотків. Надійшло вищевказаного податку  за січень-листопад п.р. 36 754 830 грн., або 101,03 відсотки до плану звітного періоду. В порівнянні до відповідного періоду минулого року більше на 6 340 063 грн., або на 22,4 відсотки.

Наступним з основних дохідних джерел, що забезпечує життєдіяльність територій міської громади і вимагає відповідних зусиль як керівників підрозділів, установ органів місцевого самоврядування так і керівників підприємств, організацій усіх форм власності, для забезпечення своєчасних і повних надходжень до бюджету є місцеві податки, до складу яких належать:

податок на майно, який включає наступні податки:

  • податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне від земельної ділянки

  • плату за землю (земельний податок  та орендна плата за землю)

  • транспортний податок

  • єдиний податок.

 

         Надходження за січень-листопад 2021 року по місцевих податках і зборах складає 21 602 092 грн., питома вага яких в структурі надходжень звітного періоду загального фонду бюджету міської громади становить 32,4 відсотків, в тому числі:

  • надходження по податку на майно складає  11 353 803 грн., зокрема:

  • платі за землю у сумі 10 367 618 грн., або 108,8 відсотків плану звітного періоду та більше на 1 872 288 грн. до фактичних надходжень звітного періоду минулого року; 

  • транспортному податку з юридичних та фізичних осіб у сумі 75 000грн.;

 

  • єдиного податку з юридичних та фізичних осіб у сумі 7 640 486  грн., що більше надходжень за відповідний період 2020 року на 1 398 467 грн..

          Надходження єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників (IV група платників) склали 2 575 941 грн.,  що більше надходжень за відповідний період 2020 року на 138 891 грн..

 

Вагомим внеском в наповненні бюджету міської громади є внутрішні податки на товари та послуги, до складу яких входять: акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (пальне) та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

       За січень-листопад 2021 року до бюджету громади вищевказаних податків надійшло у сумі 6 522 580 грн., або 98,1 відсотків плану звітного періоду, зокрема:

      акцизного податку з вироблених в Україні  підакцизних товарів (продукції) пального941 660 грн. (або 111,9 відсотків до призначень);

        акцизного податку з ввезених  на митну територію  України підакцизних товарів (продукції) пального3 109 361 грн. (або 104,0 відсотків до призначень)

        акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2 471 559 грн..

         

 

          За січень-листопад  2021 року плати за надання адміністративних послуг  до бюджету громади  надійшло  у сумі 1 607 431 грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 1 323 986 грн. (за рахунок зарахування до бюджету громади  надходжень за послуги надані РСЦ ГСЦ МВС в Миколаївській області та УДМС України в Миколаївській області (міграційна служба), які у 2020 році зараховувались до районного бюджету Новобузького району).

 

Державного мита надійшло 6 903 грн., що на 1 234 грн. менше відповідного періоду минулого року

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» міському бюджету визначено міжбюджетні трансферти, які передаються з державного бюджету, і які є складовою дохідної частини  бюджету громади 2021 року. Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету на січень-листопад 2021 року становить, у тому числі:

 

базової дотації   16 122 700 грн., надійшло у звітному періоді – 16 122 700 грн. (100% планового обсягу);

 

освітньої субвенції 41 370 600 грн., надійшло у звітному періоді – 41 370 600 грн. (100 % планового обсягу).

 

Крім того, на підставі рішення обласної ради від 23.12.2020 №35 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік», бюджету Новобузької міської територіальної громади передбачено дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 2 162 512 грн., або стовідсотково до призначень звітного періоду.

         Також, бюджету міської територіальної громади у січні-листопаді п.р. передбачено, зокрема: 

        - субвенцію з місцевого бюджету (обласного) на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 139 149 грн., кошти надішли стовідсотково;

 

         - субвенцію з місцевого бюджету (обласного) на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції1 374 115 грн., яка надійшла стовідсотково;

 

          - субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 610 100 грн. (з обласного бюджету  - 436 700 грн., з сільських бюджетів  - 173 400 грн.), надійшло по фактичній потребі; 

 

           - субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 168 000 грн., надійшла стовідсотково  (річна сума вказаної субвенції становить 3 250 000грн.);

 

           - субвенцію з місцевого бюджету (обласного бюджету) за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 118 549 грн., надійшла стовідсотково;

            - субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету1 004 434 грн., надійшла стовід-сотково;

            - субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 938 343 грн., надійшла стовідсотково.

 

            До спеціального фонду бюджету громади за звітний період  2021 року надійшло податків і зборів  у сумі  831 882 грн. (без власних надходжень).

  Власних надходжень бюджетних установ надійшло до спеціального фонду 2 980 566 грн..

 

  Видаткова частина за січень-листопад  2021 року виконана в сумі 124 544 279 грн. (загальний фонд), що становить 91,7 відсотків. 

Фото без опису

Станом на 01.12.2021 року кредиторська заборгованість відсутня, в наявності дебіторська заборгованість загального фонду за видатками в сумі 3 440 грн. (попередня оплата за передплату періодичних видань на 2021 рік).

 

         

Аналіз

виконання видатків бюджету Новобузької міської територіальної громади

за січень-листопад 2021 року

 

Найменування витрат

Затверджено                                                  на січень-листопад 2021 року

Фактично виконано за січень-листопад 2021 року

Структура видатків

Заробітна плата

83 484 127

80 321 025

64,49%

Нарахування на заробітну плату

18 365 413

17 446 939

14,01%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

3 752 003

3 201 584

2,57%

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

30 000

20 215

0,02%

Продукти харчування

1 179 700

1 013 963

0,81%

Оплата послуг, крім комунальних

9 066 027

7 137 333

5,73%

Видатки на відрядження

172 981

66 538

0,05%

Оплата енергоносіїв, всього, в тому числі:

9 693 901

6 999 236

5,62%

Оплата водопостачання

100 083

71 667

0,06%

Оплата електроенергії

4 199 919

3 132 513

2,52%

Оплата природного газу

4 097 429

2 529 682

2,03%

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

1 296 470

1 265 374

1,02%

Окремі заходи по реалізації державних програм(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1 565 836

1 369 238

1,10%

Інші поточні видатки

89 042

67 876

0,05%

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

917 069

687 069

0,55%

Інші виплати населенню

1 115 067

1 037 382

0,83%

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

5 129 430

3 926 576

3,15%

Нерозподілені видатки

75 000

0

0,00%

Капітальні трансферти органам  державного управління інших рівнів

1 249 304

1 249 304

1,00%

ВСЬОГО

135 884 900

124 544 279

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 Проведена протягом січня-листопада 2021 року робота всіх учасників бюджетного процесу дала можливість забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ (освіти, соціального захисту, культури та мистецтва, спорту) відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.20216000грн.), своєчасної її виплати, вчасного нарахування та виплати відпускних працівникам установ та закладів міської громади  з метою недопущення кредиторської заборгованості, забезпечення надання послуг жителям міської громади та жителям сусідніх громад; робота ради спрямована у першу чергу на забезпечення стабілізації надходжень до бюджету громади в умовах спричинених короновірусною хворобою (COVID-19) та, відповідно, створення належних умов для соціального захисту населення громади.

 

Новобузький міський голова                                                                   Максим ЛАГОДІЄНКО