За підсумками звітного періоду 2021 року до дохідної частини загального фонду бюджету Новобузької міської територіальної громади (з урахування трансфертів) надійшло 106 227 016 грн., або 102,7 відсотків до плану звітного періоду (на 2  778 279 грн. більше ніж передбачено планом). 

    Виконання планових показників за надходженнями податків і зборів по загальному фонду бюджету міської громади за січень-вересень 2021 року складає 50 949 332 грн., або 105,9 відсотків до плану звітного періоду (на 2 835 517 грн. більше ніж передбачено розписом).

Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального фонду бюджету громади за січень-вересень 2021 року в порівнянні до минулого року, приріст надходжень до бюджету громади складає 17,1 відсотків, або більше на 7 433 951 грн.

Фото без опису

Основним дохідним джерелом загального фонду бюджету міської громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага в загальному фонді бюджету у звітному періоді 2021 року складає 56,7 відсотків. Надійшло вищевказаного податку  за січень-вересень п.р. 28 896 214 грн., або 104,1 відсотків до плану звітного періоду. В порівнянні до відповідного періоду минулого року більше на 5 783 024 грн., або на 25,02 відсотки.

Наступним з основних дохідних джерел, що забезпечує життєдіяльність територій міської громади і вимагає відповідних зусиль як керівників підрозділів, установ органів місцевого самоврядування так і керівників підприємств, організацій усіх форм власності, для забезпечення своєчасних і повних надходжень до бюджету є місцеві податки, до складу яких належать:

податок на майно, який включає наступні податки:

  • податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне від земельної ділянки

  • плату за землю (земельний податок  та орендна плата за землю)

  • транспортний податок

  • єдиний податок.

 

         Надходження за січень-вересень 2021 року по місцевих податках і зборах складає 16 932 461 грн., питома вага яких в структурі надходжень звітного періоду загального фонду бюджету міської громади становить 33,2 відсотків, в тому числі:

  • надходження по податку на майно складає  9 924 852 грн., зокрема:

  • платі за землю у сумі 9 103 207 грн., або 114,8 відсотків  плану звітного періоду та більше на 742 725 грн. до фактичних надходжень звітного періоду минулого року. Так, земельного податку з юридичних осіб отримано 889 545 грн., або 128,9 відсотків плану звітного періоду. Збільшення до відповідного періоду минулого року склало 339 638 грн., або на 61,8 відсотки. Земельного податку з фізичних осіб отримано 4 681 099 грн., або 112,7 відсотків  плану звітного періоду та на 595 884 грн. більше надходжень звітного періоду минулого року. Орендної плати з юридичних осіб надійшло 2 834 913 грн.,  або 113,7 відсотків планових показників звітного періоду. Орендної плати з фізичних осіб отримано 697 650 грн., або 117,6 відсотків, та що на 163 348 грн. більше аналогічного періоду минулого року;

 

  • транспортному податку з юридичних та фізичних осіб у сумі 62 500грн.;

 

  • єдиного податку з юридичних та фізичних осіб у сумі 5 821 251  грн., що більше надходжень за відповідний період 2020 року на 1 121 600 грн. (на 23,9 відсотка). Збільшення відбулося за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2021 року та зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01 січня 2021 року.

          Надходження єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників (IV група платників) склали 1 184 739 грн..

 

Вагомим внеском в наповненні бюджету міської громади є внутрішні податки на товари та послуги, до складу яких входять: акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (пальне) та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

       За січень-вересень 2021 року до бюджету громади вищевказаних податків надійшло у сумі 3 902 100 грн., або 82,56 відсотків плану звітного періоду, зокрема:

      акцизного податку з вироблених в Україні  підакцизних товарів (продукції) пального429 824 грн. (або 73,2 відсотки до призначень);

        акцизного податку з ввезених  на митну територію  України підакцизних товарів (продукції) пального1 459 765 грн. (або 71,09 відсотків до призначень)

        акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2 012 511 грн. (або 96,48 відсотків до призначень).

       

          У розрахунку на 1 особу за звітний період по бюджету Новобузької міської територіальної громади сплачено 2774,26грн., що на 424,11грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (2350,15грн.).

 

За січень-серпень  2021 року плати за надання адміністративних послуг  до бюджету громади  надійшло  у сумі 1 177 789 грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 955 887 грн.

Державного мита надійшло 6 415 грн., що на 507 грн. менше відповідного періоду минулого року

За січень-вересень 2021 року до загального фонду бюджету інші надходження (ККД 24060000) склали 16 103 грн., зокрема з яких: 12 852 грн. - кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 510грн. – перерахування не використаних залишків, за результати виборів кандидата на посаду міського голови, 2 742грн.перерахування залишку коштів, які склались на 01.01.2021 по Розанівській сільській раді.

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» міському бюджету визначено міжбюджетні трансферти, які передаються з державного бюджету, і які є складовою дохідної частини  бюджету громади 2021 року. Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету на січень-вересень 2021 року становить, у тому числі:

 

базової дотації   13 191 300 грн., надійшло у звітному періоді – 13 191 300 грн. (100% планового обсягу);

 

освітньої субвенції 33 571 200 грн., надійшло у звітному періоді – 33 571 200 грн. (100 % планового обсягу).

 

Крім того, на підставі рішення обласної ради від 23.12.2020 №35 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік», бюджету Новобузької міської територіальної громади передбачено дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 1 769 328 грн., або стовідсотково до призначень звітного періоду.

         Також, бюджету міської територіальної громади у січні-вересні п.р. передбачено, зокрема: 

        - субвенцію з місцевого бюджету (обласного) на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 102 964 грн., кошти надішли стовідсотково;

 

         - субвенцію з місцевого бюджету (обласного) на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції1 124 280 грн., яка надійшла стовідсотково;

 

          - субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 610 100 грн. (з обласного бюджету  - 436 700 грн., з сільських бюджетів  - 173 400 грн.), надійшло стовідсотково; 

 

           -субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 248 000 грн., надійшла стовідсотково  (річна сума вказаної субвенції становить 2 650 000грн.);

 

           -субвенцію з місцевого бюджету (обласного бюджету) за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 109 420 грн., надійшла стовідсотково;

            - субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету1 004 434 грн., надійшла стовід-сотково;

            - субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 938 343 грн., надійшла стовідсотково;

 

            - інші субвенції з місцевого бюджету – 1 355 960 грн. (з обласного бюджету – 240 395 грн., з бюджету Вільнозапорізької сільської територіальної громади на відшкодування за надані послуги установами міської громади жителям відповідної громади  462 335 грн., з бюджету Софіївської сільської територіальної громади на відшкодування послуг установами міської громади жителям відповідної громади 632 230 грн., з бюджету Казанківської селишної територіальної громади на відшкодування послуг установами міської громади жителям відповідної громади – 21 000грн.), надійшло 1 298 722 грн. (95,78%).

 

До спеціального фонду бюджету громади за звітний період  2021 року надійшло податків і зборів  у сумі  748 604 грн. (без власних надходжень), зокрема - екологічний податок у сумі 9 078 грн., цільові фонди у сумі 153 292 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 582 457 грн.. 

  Власних надходжень бюджетних установ надійшло до спеціального фонду 2 307 151 грн..

 

  Видаткова частина за січень-вересень  2021 року виконана в сумі 100 330 466 грн. (загальний фонд), що становить 90,96 відсотків планових показників звітного періоду. 

 

 Фінансові ресурси бюджету громади спрямовувалися у першу чергу на забезпечення  потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, медикаменти та продукти харчування, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків, організацію та підтримку благоустрою населених пунктів міської громади, реалізацію міських соціальних програм.

 

          Станом на 01.10.2021 року кредиторська заборгованість відсутня, в наявності дебіторська заборгованість загального фонду за видатками в сумі 3 440 грн. (попередня оплата за передплату періодичних видань на 2021 рік). 

Фото без опису

 

 Обсяг резервного фонду  бюджету Новобузької міської територіальної громади на січень-вересень  2021 року затверджено в сумі 100 000 грн.. На протязі звітного періоду п.р. кошти з резервного фонду бюджету перерозподілялись на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, з метою забезпечення питною водою жителів с. Розанівка у сумі 25 000 грн..

 

Аналіз виконання видатків бюджету Новобузької міської територіальної громади за січень-вересень 2021 року

Фото без опису

 Проведена протягом січня-вересня 2021 року робота всіх учасників бюджетного процесу дала можливість забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ (освіти, соціального захисту, культури та мистецтва, спорту) відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.20216000грн.), своєчасної її виплати, вчасного нарахування та виплати відпускних працівникам установ та закладів міської громади  з метою недопущення кредиторської заборгованості, забезпечення надання послуг жителям міської громади та жителям сусідніх громад; робота ради спрямована у першу чергу на забезпечення стабілізації надходжень до бюджету громади в умовах спричинених короновірусною хворобою (COVID-19) та, відповідно, створення належних умов для соціального захисту населення громади.

 

Новобузький міський голова                    Максим ЛАГОДІЄНКО

 

Світлана Дібрівна