Інформація

 щодо  виконання бюджету

Новобузької міської територіальної громади за січень-серпень  2021 року

 

         За підсумками звітного періоду 2021 року до дохідної частини загального фонду бюджету Новобузької міської територіальної громади (з урахування трансфертів) надійшло 92 171 403 грн., або 102,3 відсотків до плану звітного періоду (на 2 077 814 грн. більше ніж передбачено планом).

     Виконання планових показників за надходженнями податків і зборів по загальному фонду бюджету міської громади за січень-серпень 2021 року складає 44 857 486 грн., або 106,9 відсотків до плану звітного періоду (на 2 882 071 грн. більше ніж передбачено розписом).

         Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального фонду бюджету громади за січень-серпень 2021 року в порівнянні до минулого року, приріст надходжень до бюджету громади складає 15,7 відсотків, або більше на 6 078 149 грн..

     

  Фото без опису  

  

         Основним дохідним джерелом загального фонду бюджету міської громади  є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага в загальному фонді бюджету у звітному періоді 2021 року складає 54,9 відсотків. Надійшло вищевказаного податку  за січень-серпень п.р. 24 622 798 грн., або майже 103 відсотки до плану звітного періоду. В порівнянні до відповідного періоду минулого року більше на 4 225 437 грн., або на 20,7 відсотки.

         Наступним з основних дохідних джерел, що забезпечує життєдіяльність територій міської громади і вимагає відповідних зусиль як керівників підрозділів, установ органів місцевого самоврядування так і керівників підприємств, організацій усіх форм власності, для забезпечення своєчасних і повних надходжень до бюджету є місцеві податки, до складу яких належать:

податок на майно, який включає наступні податки:

  • податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне від земельної ділянки
  • плату за землю (земельний податок  та орендна плата за землю)
  • транспортний податок
  • єдиний податок.

 

         Надходження за січень-серпень 2021 року по місцевих податках і зборах складає 15 563 041 грн., питома вага яких в структурі надходжень звітного періоду загального фонду бюджету міської громади становить 34,7 відсотків, в тому числі:

  • надходження по податку на майно складає  9 245 825 грн., зокрема:
  • платі за землю у сумі 8 456 356 грн., або 122,2 відсотків  плану звітного періоду та більше на 774 768 грн. до фактичних надходжень звітного періоду минулого року. Так, земельного податку з юридичних осіб отримано 779 206 грн., або 123,6 відсотків плану звітного періоду. Збільшення до відповідного періоду минулого року склало 289 122 грн., або на 59 відсотків. Земельного податку з фізичних осіб отримано 4 520 103 грн., або 122,4 відсотків  плану звітного періоду та на 672 282 грн. більше надходжень звітного періоду минулого року. Орендної плати з юридичних осіб надійшло 2 564 317 грн.,  або 116,1 відсотків планових показників звітного періоду. Орендної плати з фізичних осіб отримано 592 730 грн., або 154 відсотка, та що на 126 854 грн. більше аналогічного періоду минулого року;

 

  • транспортному податку з юридичних та фізичних осіб у сумі 62 500грн.;

 

  • єдиного податку з юридичних та фізичних осіб у сумі 5 187 119  грн., що більше надходжень за відповідний період 2020 року на 814 331 грн. ( на 18,6 відсотка). Збільшення відбулося за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2021 року та зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01 січня 2021 року.

          Надходження єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників (IV група платників) склали 1 128 478 грн..

 

  Вагомим внеском в наповненні бюджету міської громади є внутрішні податки на товари та послуги, до складу яких входять: акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (пальне) та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

       За січень-серпень 2021 року до бюджету громади вищевказаних податків надійшло у сумі 3 630 997 грн., або 87,1 відсотків плану звітного періоду, зокрема:

      акцизного податку з вироблених в Україні  підакцизних товарів (продукції) пального – 429 824 грн. (або 84 відсотків до призначень);

        акцизного податку з ввезених  на митну територію  України підакцизних товарів (продукції) пального – 1 459 765 грн. (або 84,5 відсотків до призначень); 

        акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1 741 408 грн. (або 93,5 відсотків до призначень).

       

          У розрахунку на 1 особу за звітний період по бюджету Новобузької міської територіальної громади сплачено 2442,55грн., що на 348,19грн. більше  у порівнянні з відповідним періодом минулого року (2094,36грн.).

        

За січень-серпень  2021 року плати за надання адміністративних послуг  до бюджету громади  надійшло  у сумі 1 001 138 грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 812 189 грн.. 

Державного мита надійшло 5 837 грн., що на 407 грн. менше відповідного періоду минулого року. 

За січень-серпень 2021 року до загального фонду бюджету інші надходження (ККД 24060000) склали 3 252грн., з яких: 510грн. – перерахування не використаних залишків, за результати  виборів кандидата на посаду міського голови, 2 742грн. – перерахування залишку коштів, які склались на 01.01.2021 по Розанівській сільській раді.

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» міському бюджету визначено міжбюджетні трансферти, які передаються з державного бюджету, і які є складовою дохідної частини  бюджету громади 2021 року. Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету на січень-серпень 2021 року становить, у тому числі:

 

базової дотації  –  11 725 600 грн., надійшло у звітному періоді – 11 725 600 грн. (100% планового обсягу);

 

освітньої субвенції – 29 786  600 грн., надійшло у звітному періоді – 29 786 600 грн. (100 % планового обсягу).

 

Крім того, на підставі рішення обласної ради від 23.12.2020 №35 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік», бюджету Новобузької міської територіальної громади передбачено дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 1 572 736 грн.,  або стовідсотково до призначень звітного періоду.

         Також, бюджету міської територіальної громади у січні-серпні п.р. передбачено, зокрема: 

        - субвенцію з місцевого бюджету (обласного) на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 93 424 грн., кошти надішли стовідсотково;

 

         - субвенцію з місцевого бюджету (обласного) на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 999 360 грн., яка надійшла стовідсотково;

 

          - субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 542 298 грн. (з обласного бюджету  - 388 166 грн., з сільських бюджетів  - 154 132 грн.), надійшло стовідсотково;

 

           -субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 010 000 грн., надійшла стовідсотково  (річна сума вказаної субвенції становить 2 650 000грн.);

 

           -субвенцію з місцевого бюджету (обласного бюджету) за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 100 289 грн., надійшла стовідсотково;

            - субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 793 718 грн., кошти не надходили;

 

            - інші субвенції з місцевого бюджету – 1 212 645 грн. (з обласного бюджету – 176 145 грн., з бюджету Вільнозапорізької сільської територіальної громади на відшкодування за надані послуги установами міської громади жителям відповідної громади – 432 060 грн., з бюджету Софіївської сільської територіальної громади на відшкодування послуг установами міської громади жителям відповідної громади – 583 440 грн., з бюджету Казанківської селишної територіальної громади на відшкодування послуг установами міської громади жителям відповідної громади – 21 000грн.), надійшло 1 202 106 грн. (99,13%).

 

До спеціального фонду бюджету громади за звітний період  2021 року надійшло податків і зборів  у сумі  731 782 грн. (без власних надходжень), зокрема - екологічний податок у сумі 8 847 грн., цільові фонди у сумі 136 697 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 582 457 грн..

  Власних надходжень бюджетних установ надійшло до спеціального фонду 2 015 737 грн..

 

  Видаткова частина за січень-серпень  2021 року виконана в сумі 89 373 496 грн. (загальний фонд), що становить 92,8 відсотків планових показників звітного періоду.

 

 Фінансові ресурси бюджету громади спрямовувалися у першу чергу на забезпечення  потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, медикаменти та продукти харчування, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків, організацію та підтримку благоустрою населених пунктів міської громади, реалізацію міських соціальних програм.

          Станом на 01.09.2021 року кредиторська заборгованість відсутня, в наявності дебіторська заборгованість загального фонду за видатками в сумі 6 880 грн. (попередня оплата за передплату періодичних видань на 2021 рік).

Фото без опису

 

 

          Обсяг резервного фонду  бюджету Новобузької міської територіальної громади на січень-серпень  2021 року затверджено в сумі 100 000 грн.. На протязі звітного періоду п.р. кошти з резервного фонду бюджету перерозподілялись на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, з метою забезпечення питною водою жителів с. Розанівка у сумі 25 000грн..

 

Аналіз виконання видатків бюджету Новобузької міської територіальної громади за січень-серпень 2021 року

 

Найменування витрат

Затверджено                                                  на січень-серпень 2021 року

Фактично виконано за січень-серпень 2021 року

Структура видатків

Заробітна плата

61 387 425

58 331 208

65,27%

Нарахування на заробітну плату

13 540 689

12 641 260

14,14%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2 157 973

1 735 846

1,94%

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

16 000

12 688

0,02%

Продукти харчування

790 825

768 154

0,86%

Оплата послуг, крім комунальних

5 710 258

4 844 753

5,42%

Видатки на відрядження

160 961

38 266

0,04%

Оплата енергоносіїв, всього, в тому числі:

6 369 775

5 742 159

6,42%

Оплата водопостачання

78 485

52 231

0,06%

Оплата електроенергії

2 721 329

2 283 228

2,55%

Оплата природного газу

2 470 406

2 325 855

2,60%

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

1 099 550

1 080 844

1,21%

Окремі заходи по реалізації державних програм(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

985 515

840 877

0,94%

Інші поточні видатки

82 442

63 373

0,07%

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

730 000

580 000

0,65%

Інші виплати населенню

772 511

731 476

0,82%

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3 514 218

3 042 435

3,40%

Нерозподілені видатки

75 000

0

0,00%

ВСЬОГО

96 293 592

89 372 495

100,00%

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         Проведена протягом січня-серпня 2021 року робота всіх учасників бюджетного процесу дала можливість забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ (освіти, соціального захисту, культури та мистецтва, спорту) відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2021 – 6000грн.), своєчасної її виплати, вчасного нарахування та виплати відпускних працівникам установ та закладів міської громади  з метою недопущення кредиторської заборгованості, забезпечення надання послуг жителям міської громади та жителям сусідніх громад; робота ради спрямована у першу чергу на забезпечення стабілізації надходжень до бюджету громади в умовах спричинених короновірусною хворобою (COVID-19) та, відповідно,  створення належних умов для соціального захисту населення громади.

 

Новобузький міський голова                    Максим ЛАГОДІЄНКО

 

Світлана Дібрівна