Інформація

щодо виконання бюджету

Новобузької міської територіальної громади за січень-червень  2021 року

 

За підсумками звітного періоду 2021 року до дохідної частини загального фонду бюджету Новобузької міської територіальної громади (з урахування трансфертів) надійшло 69 541 888 грн., або 103,7 відсотків до плану звітного періоду (на 2 461 238 грн. більше ніж передбачено планом). 

     Виконання планових показників за надходженнями податків і зборів по загальному фонду бюджету міської громади за січень-червень 2021 року складає 30 260 068 грн., або 108,9 відсотка до плану звітного періоду (на 2 461 238 грн. більше ніж передбачено розписом).

Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального фонду бюджету громади за січень-червень 2021 року в порівнянні до минулого року, приріст надходжень до бюджету громади складає 20,1 відсотків, або більше на 5 055 014 грн.

Фото без опису          

 

Основним дохідним джерелом загального фонду бюджету міської громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага в загальному фонді бюджету у звітному періоді 2021 року складає 62 відсотка. Надійшло вищевказаного податку  за січень-червень п.р. 18 599 407 грн., або 106,2 відсотків до плану звітного періоду. В порівнянні до відповідного періоду минулого року більше на 3 918 169 грн., або на 26,7 відсотки.

Наступним з основних дохідних джерел, що забезпечує життєдіяльність територій міської громади і вимагає відповідних зусиль як керівників підрозділів, установ органів місцевого самоврядування так і керівників підприємств, організацій усіх форм власності, для забезпечення своєчасних і повних надходжень до бюджету є місцеві податки, до складу яких належать:

податок на майно, який включає наступні податки:

  • податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне від земельної ділянки

  • плату за землю (земельний податок  та орендна плата за землю)

  • транспортний податок

  • єдиний податок.

 

         Надходження за січень-червень 2021 року по місцевих податках і зборах складає 800 330 грн., питома вага яких в структурі надходжень звітного періоду загального фонду бюджету міської громади становить 25,8 відсотків, в тому числі:

  • надходження по податку на майно складає  3 282 218 грн., зокрема:

  • платі за землю у сумі 2 913 746 грн., або 125,3 відсотків  плану звітного періоду та менше на 147 002 грн. до фактичних надходжень звітного періоду минулого року (ТОВ "НБ Енерджі": за період січень-червень 2020 року сплачено борги за 2019 рік в сумі 443 000грн. та проведено авансову оплату за перше півріччя 2020 року). Так, земельного податку з юридичних осіб отримано 584 446 грн., або 164,4 відсотків плану звітного періоду. Збільшення до відповідного періоду минулого року склало 218 725грн., або на 59,8 відсотків. Земельного податку з фізичних осіб отримано 129 785 грн., або на рівні отриманих надходжень звітного періоду минулого року. Орендної плати з юридичних осіб надійшло 1 918 279 грн.,  або 116,7 відсотка планових показників звітного періоду. Орендної плати з фізичних осіб отримано 281 236 грн., або 156,2 відсотка, та що на 101 471 грн. більше аналогічного періоду минулого року;

 

  • транспортному податку з юридичних та фізичних осіб у сумі 50 000грн.;

 

  • єдиного податку з юридичних та фізичних осіб у сумі 3 758 512  грн., що більше надходжень за відповідний період 2020 року на 662 961 грн. ( на 21,4 відсотка). Збільшення відбулося за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 та зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2021.

          Надходження єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників (IV група платників) склали 758 400 грн., або 101,7 відсотків плану звітного періоду.

 

Вагомим внеском в наповненні бюджету міської громади є внутрішні податки на товари та послуги, до складу яких входять: акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (пальне) та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

       За січень-червень 2021 року до бюджету громади вищевказаних податків надійшло у сумі 3 144 093 грн., або 100,5 відсотків плану звітного періоду, зокрема:

      акцизного податку з вироблених в Україні  підакцизних товарів (продукції) пального429 824 грн. (або 115,2 відсотків до призначень);

        акцизного податку з ввезених  на митну територію  України підакцизних товарів (продукції) пального1 459 765 грн. (або 113,2 відсотків до призначень)

        акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1 254 504 грн. (або 85,7 відсотків до призначень).

       

          У розрахунку на 1 особу за звітний період по бюджету Новобузької міської територіальної громади сплачено 1634,26грн., що на 260,01грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (1374,25грн.).

 

За січень-червень  2021 року плати за надання адміністративних послуг  до бюджету громади  надійшло  у сумі 698 662 грн. що більше проти відповідного періоду минулого року на 318 562 грн.

Державного мита надійшло 4 613 грн., що майже на рівні відповідного періоду минулого року

За січень-червень 2021 року до загального фонду бюджету інші надходження (ККД 24060000) склали 3 252грн., з яких: 510грн. – перерахування не використаних залишків, за результати виборів кандидата на посаду міського голови, 2 742грн.перерахування залишку коштів, які склались на 01.01.2021 по Розанівській сільській раді.

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» міському бюджету визначено міжбюджетні трансферти, які передаються з державного бюджету, і які є складовою дохідної частини  бюджету громади 2021 року. Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету на січень-червень 2021 року становить, у тому числі:

 

базової дотації   8 794 200 грн., надійшло у звітному періоді – 8 794 200 грн. (100% планового обсягу);

 

освітньої субвенції 26 397 300 грн., надійшло у звітному періоді – 26 397 300 грн. (100 % планового обсягу).

 

Крім того, на підставі рішення обласної ради від 23.12.2020 №35 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік» бюджету Новобузької міської територіальної громади передбачено дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 1 179 552 грн., або стовідсотково до призначень звітного періоду.

         Також, бюджету міської територіальної громади у січні-червні п.р. передбачено, зокрема: 

        - субвенцію з місцевого бюджету (обласного) на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 74 344 грн., кошти надішли стовідсотково;

 

         - субвенцію з місцевого бюджету (обласного) на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції749 520 грн., яка надійшла стовідсотково;

 

          - субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 406 700 грн. (з обласного бюджету  - 291 100 грн., з сільських бюджетів  - 115 600 грн.), надійшло 406 700 грн.; 

 

           -субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 606 000 грн., надійшла стовідсотково  (річна сума вказаної субвенції становить 1 150 000грн.);

 

           -субвенцію з місцевого бюджету (обласного бюджету) за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 54 710 грн., надійшла стовідсотково;

 

          - інші субвенції з місцевого бюджету – 1 019 494 грн. (з обласного бюджету – 144 324 грн., з бюджету Вільнозапорізької сільської територіальної громади на відшкодування за надані послуги установами міської громади жителям відповідної громади  368 310 грн., з бюджету Софіївської сільської територіальної громади на відшкодування послуг установами міської громади жителям відповідної громади 485 860 грн., з бюджету Казанківської селишної територіальної громади на відшкодування послуг установами міської громади жителям відповідної громади – 21 000грн.), надійшло стовідсотково.

 

До спеціального фонду бюджету громади за звітний період  2021 року надійшло податків і зборів  у сумі  139 363 грн. (без власних надходжень), з них: екологічний податок у сумі 7 292 грн., цільові фонди у сумі 28 699 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 99 591 грн.. 

  Власних надходжень бюджетних установ надійшло до спеціального фонду 1 636 203 грн..

 

  Видаткова частина за січень-червень  2021 року виконана в сумі 72 477 833 грн. (загальний фонд), або 93,9 відсотки планових показників звітного періоду. 

 

 Фінансові ресурси бюджету громади спрямовувалися у першу чергу на забезпечення  потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, медикаменти та продукти харчування, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків, організацію та підтримку благоустрою населених пунктів міської громади, реалізацію міських соціальних програм.

          Станом на 01.07.2021 року кредиторська заборгованість відсутня, в наявності дебіторська заборгованість загального фонду за видатками в сумі 6 880 грн. (попередня оплата за передплату періодичних видань на 2021 рік).

Фото без опису

          Обсяг резервного фонду  бюджету Новобузької міської територіальної громади на січень-червень  2021 року затверджено в сумі 100 000 грн.. На протязі звітного періоду п.р. кошти з резервного фонду бюджету перерозподілялись на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, з метою забезпечення питною водою жителів с. Розанівка у сумі 25 000грн..

 

Аналіз виконання видатків бюджету Новобузької міської територіальної громади за січень-червень 2021 року

 

Найменування витрат

       Затверджено     на січень-червень 2021 року

Фактично виконано за січень-червень 2021 року

Структура видатків

Заробітна плата

49 687 129

47 753 726

65,88%

Нарахування на заробітну плату

10 966 281

10 392 082

14,33%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1 655 051

1 249 698

1,72%

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

16 000

8 877

0,01%

Продукти харчування

611 665

602 443

0,83%

Оплата послуг, крім комунальних

3 812 218

3 245 251

4,48%

Видатки на відрядження

51 540

28 272

0,04%

Оплата енергоносіїв, всього, в тому числі:

5 768 975

5 006 515

6,91%

Оплата водопостачання

62 750

39 252

0,05%

Оплата електроенергії

2 311 930

1 923 774

2,65%

Оплата природного газу

2 393 385

2 178 075

3,01%

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

1 000 910

865 413

1,19%

Окремі заходи по реалізації державних програм(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

589 067

476 726

0,66%

Інші поточні видатки

65 142

44 160

0,06%

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

550 000

580 000

0,80%

Інші виплати населенню

570 398

550 108

0,76%

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2 762 080

2 539 975

3,50%

Нерозподілені видатки

75 000

0

0,0%

ВСЬОГО

77 210 546

72 477 833

100,00%

 

 

 

 

 

 

Проведена протягом січня-червня 2021 року робота всіх учасників бюджетного процесу дала можливість забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ (освіти, соціального захисту, культури та мистецтва, спорту) відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.20216000грн.), своєчасної її виплати, вчасного нарахування та виплати відпускних працівникам установ та закладів міської громади  з метою недопущення кредиторської заборгованості, забезпечення надання послуг жителям міської громади та жителям сусідніх громад; робота ради спрямована у першу чергу на забезпечення стабілізації надходжень до бюджету громади в умовах спричинених поширенням короновірусної хвороби (COVID-19) та, відповідно, створення належних умов для соціального захисту населення громади.

 

Новобузький міський голова                    Максим ЛАГОДІЄНКО

 

Світлана Дібрівна

Фото без опису